Jobbet "Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger en reservelæge i uklassificeret forskningsstilling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1. august 2018 en reservelæge i en 1-årig uklassificeret stilling som klinisk assistent. Det er vores mål, at den der ansættes i stillingen, skal deltage i flere forskningsprojekter, som udgår fra Anæstesiafdelingen og samtidig skal bidrage med udvikling af simulationsundervisning i hospitalets læringsenhed. Således er stillingen opdelt i 80% forskning og 20% udvikling af simulationstræning og læringsprogram.  
 
Vi søger en selvstændig, dynamisk og ambitiøs læge, der er god til samarbejde, kommunikation og formidling. Det er en fordel at have gennemført anæstesiologisk introduktionsuddannelse. Forskningsprojekterne er indenfor emnerne perifer nerveblokade og neuromuskulær revertering, hvorfor et forhåndskendskab til dette er en fordel. Simulationsundervisningen vil blandt andet vedrøre lumbalpunktur, hvorfor konkret klinisk erfaring sammen med undervisningserfaring knyttet til emnet er en fordel. 
 
Vi tilbyder en aktiv afdeling med varierede arbejdsopgaver og et godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Vores forskningsenhed er i vækst og har aktuelt 5 ph.d.-studerende og 5 medicinstuderende tilknyttet og et meget stort nationalt og internationalt netværk. Anæstesiafdelingen består af et anæstesiafsnit, samt et perioperativt afsnit, intensiv terapiafsnit, sterilfunktion, smerteambulatorium og Giftlinjen. Herudover et dygtigt sekretærteam som varetager mange forskelligartede administrative opgaver. 
 
Vores anæstesiafsnit yder årligt omkring 12.000 anæstesier primært til elektiv og akut kirurgisk gastroenterologi og ortopædkirurgi, men også til Videnscenter for Sårheling, Dermatologisk Afdeling, ECT- behandling samt flere andre funktioner. Vi har et tæt samarbejde med Akutmodtagelsen i forbindelse med modtagelse af traumer og akutte medicinske og kirurgiske patienter.  
 
Læringsenheden på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler er en relativt nystartet enhed under Afdeling for Kvalitet og Uddannelse. Enheden er opstartet bl.a. på baggrund af initiativ og samarbejde med Anæstesiafdelingen, men sigter på at være en service for alle afdelinger. Vi beskæftiger med obligatoriske opgaver så som f.eks. undervisning i genoplivning, men har også til formål at identificere, igangsætte og promovere lokalt forankrede læringsaktiviteter med fokus på at øge den faglige kvalitet og samarbejdet på tværs af hele hospitalet. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Christian S. Meyhoff (22 98 50 42, christian.sahholt.meyhoff@regionh.dk) og overlæge, ph.d. Peter Oluf Andersen (20 51 30 65, peter.oluf.andersen@regionh.dk), Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 
 
Du kan læse mere om vores afdeling på www.bispebjerghospital.dk 
 
Ansøgningsprocedure: Fristen for ansøgning er mandag den 4. juni kl. 12. 
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 7. juni 2018.