Jobbet "Afdelingslæge" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 25, 7100 Vejle

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge (37 timer ugentligt uden vagt) med ansættelse og hovedtjenestested ved Psykiatriens Medicinrådgivning i Region Syddanmark med udlån til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH er ledig til besættelse den 1. august 2018 og eventuelt tidligere. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk farmakologi med dokumenteret - herunder klinisk – psykiatrisk erfaring og kompetencer.   
 
Ledelsesmæssig reference 
Den personaleledelsesmæssige reference er til ledelsen i Økonomi og Planlægning, Psykiatriens Administration, Psykiatrien i Region Syddanmark. Det bemærkes, at Administrationen flytter fra Middelfart til Vejle ultimo juni måned 2018. 
 
Ansættelse i stillingen indebærer, at afdelingslægen udlånes til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), OUH i ca. 50 % af tiden. 
 
Psykiatrien i Region Syddanmark - Psykiatriens Medicinrådgivning:  
Afdelingslægen deltager i løsningen drifts- udviklings og undervisningsopgaver for Psykiatriens Medicinrådgivning i Region Syddanmark. Der må påregnes tilstedeværelse 2 dage om ugen ved enten i Administration i Vejle eller hvis opgaverne kræver det lokalt på forskellige afdelinger i psykiatrisygehuset, der er placeret flere steder i Region Syddanmark. 
 
Vedrørende udlånet til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), OUH: 
Afdelingslægen deltager i klinisk farmakologiske drifts- udviklings- forsknings- og undervisningsopgaver ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), OUH.  
Den faglige ledelsesreference er således er den specialeansvarlige overlæge i klinisk farmakologi ved afdeling KBF, OUH. Der forventes tilstedeværelse i op til 3 dage om ugen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. 
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres og spørgsmål kan rettes til:  
 
Økonomi- og planlægningschef Berit Matzen 
Telefon 99 44 49 01; E-mail: berit.matzen@rsyd.dk 
 
Teamleder Merete Willemoes, Psykiatriens Medicinrådgivning 
Telefon 24 79 79 67 
 
Specialansvarlig overlæge Per Damkier, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH.  
Telefon 65 50 37 90 
 
Ansøgningsfrist 
27. maj 2018