Jobbet "Fysioterapeut til Projektstilling i Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Projektstilling som fysioterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra d. 01/09 2018 og frem til d. 28/02 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 4 (Fo4) på Odensematriklen.  
 
Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00.  
Der vil være udviklingsarbejde svarende til ca. en dag om ugen. 
  
Dine arbejdsopgaver 
Projektet har til formål at afdække hvordan styrket og koordineret tværfagligt samarbejde mellem terapeuter og plejepersonale, får betydning for den rehabiliterende indsats under indlæggelsesforløbet for multisyge ældre, på Geriatrisk afdeling.  
 
Understøtte og videreudvikle opgavebeskrivelsen, planlægge evaluering, indsamle og bearbejde data samt afrapportere.
 
Indgå i det kliniske tværfaglige samarbejde på Geriatrisk afdeling i team 2, ved at møde på afdelingen sammen med plejepersonalet for i samarbejde at planlægge dagens opgaver. Opgaverne vil hovedsageligt være at bistå i mobiliseringer ved personlig pleje, fysioterapeutisk udredning med baggrund i DEMMI, herunder vurdering af funktionsniveau, udfærdige fysioterapeutisk behandlingsplan under indlæggelse, vurdering af behov for behandlingsredskaber, udarbejdelse af GGOP i samarbejde med patienten samt kontakt med kommunerne for at sikre en god udskrivelse.  
 
 
Vi søger en fysioterapeut der  
  • har interesse for det geriatriske område 
  • har erfaring med projekter og bearbejde data, gerne på kandidatniveau
  • har erfaring med at arbejde med geriatriske patienter og lungefysioterapi
  • er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient 
  • er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den  
  • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt 
  • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver 
  • kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø 
  • udviser engagement og stabilitet 
  • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.  
 
Om os  
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 
I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 10 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.  
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.    
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut Robert Jull, robert.elbaek.jull@rsyd.dk. Tlf. 21679146  
Oversygeplejerske Jette Wensin, jette.wensin@rsyd.dk. Tlf. 29249394 
Fysioterapeut Jacob Jørgensen, jacob.jørgensen@rsyd.dk Tlf. 21262739 
Afdelingssygeplejerske Lisa D. Kristensen, lisa.kristensen@rsyd.dk. Tlf. 30581554  
 
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 28/6 2018