Jobbet "Urologisk Afsnit UK5 søger overlæge" er udløbet

Region Nordjylland

Nyre- og Urinvejskirurgi

Barfredsvej 83, 9900 Frederikshavn

Dit næste skridt
Urologisk Afsnit UK5, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn, Regionshospital Nordjylland søger overlæge med tiltrædelse pr. 1. september eller efter aftale.

Vores forventninger til dig:
 • Du er speciallæge i urologi og har interesse i at arbejde inden for den grundlæggende hovedfunktionsurologi med hovedvægt på udredning og behandling af benigne urologiske tilstande.
 • Du har interesse i at arbejde med uddannelse af specialets hoveduddannelseslæger.
 • Du arbejder patient-medinddragende.
 • Patienter oplever et effektivt og sikkert patientforløb med dig som læge
 • Du deltager aktivt i klinikkens udviklings- og kvalitetsarbejde
 • Du deltager aktivt i uddannelsen af klinikkens uddannelsessøgende læger
 •  Du ser IT systemer som en hjælp i arbejdet og gør dit til at være på forkant med udviklingen
 •  Du har et godt humør, er loyal, engageret og fleksibel
Vi kan tilbyde:
 • En stilling med vagtfrihed.
 • En enhed hvor forskning er et indsatsområde hvorfor der i stillingen kan indkobles tid til forskning såfremt ansøger interesseret.
 • Mulighed for at arbejde i et afsnit, hvor udredning og behandling af benigne urologiske lidelser er højt prioriteret og den elektivt baserede arbejdsform gør, at du har garanti for at have fri i alle weekender og samtlige helligdage
 • Mulighed for at medvirke til udformningen af den fremtidige struktur i det urologiske speciale i Region Nord
 • Deltagelse i relevante møder, kurser og kongresser, hvor du som speciallæge råder over egen kursuskonto
 • Gode kolleger
Urologisk Afdeling UK5 er placeret i Frederikshavn og varetager i samarbejde med Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital det urologiske speciale for Region Nordjylland. Det urologiske speciale i Region Nordjylland er delt således at hovedfunktionsopgaver varetages af afdeling UK5, Regionshospital Nordjylland og regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner varetages af Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
 
Urologisk afdeling UK5 har siden første kvartal af 2018 indgået i den urologiske hoveduddannelse og har et hoveduddannelsesforløb pr. år. Den opslåede stilling kan evt. kombineres med uddannelsesansvar.
 
Urologisk afdeling  UK5  blev etableret i 2007. Siden starten har produktionen været stigende år for år. I 2017 blev der udført 1200 operationer og 12000 ambulante besøg.
Afdelingen råder over fem operationslejer pr. uge, samt et stort veludstyret ambulatorium. Den operative aktivitet er anlagt som dagkirurgi. Afdelingen råder imidlertid over sengepladser på sygehusets opvågningsafdeling, hvor operationspatienter kan overnatte såfremt kirurgien eller andre forhold nødvendiggør det.

Den kliniske aktivitet på Urologisk Afsnit UK2 udgøres af følgende:
 • Udredning og behandling af vandladningsforstyrrelser
 • Diagnostik og behandling af urolithiasis ved URS og RIRS
 • Skrotalkirurgi og peniskirurgi
 • Kræftpakkeudredning
 • Udredning af prostatacancer. Varetagelse af endokrin behandlet prostatacancer samt kontrol af denne patientgruppe. Herunder behandling og kontrol af kastrationsresistent metastaserende prostatacancer
 • Diagnostik af blærecancer. Behandling og kontrol af overfladiske blæretumores
 • Diagnostik og behandling af testikelcancer 
 
Klinik Kirurgi–Kvinde–Barn ligger på matrikler i Hjørring og Frederikshavn. I Hjørring er der døgndækket kirurgi, gynækologi og obstetrik, samt pædiatri med neonatal-afsnit. I Frederikshavn er der elektiv urologi og kirurgi. Klinikken har 400 fuldtidsstillinger.

Regionshospital Nordjylland er opstået i 2015. Regionshospital Nordjylland har et befolkningsgrundlag er på 300.000 (Urologisk afdeling UK5 varetager udredning og behandling af vandladningsforstyrrelser for hele Region Nordjylland sv.t ca. 600.000 personer) og udgør en vigtig del af fremtidens sygehusvæsen i Region Nordjylland. Det er et af de store ikke-universitære sygehuse i Danmark. Hospitalet her 2464 fuldtidsansatte, 289 sengepladser og et budget på ca. 1,5 mia. kr. 
 
Krav til ansøgningen: Kvalifikationer indenfor ”speciallægens 7 roller” skal fremgå af ansøgningen - hent og udfyld skemaet "Skema til lægefaglig bedømmelse" herfra http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel/Vaerktoejskasse/Laeringsredskaber