Jobbet "Hjerte/lungekirurgisk intensiv søger sygeplejersker til verdens bedste job" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
På stue 5 ligger en nyfødt dreng på 2 uger. Han har en medfødt hjertesygdom, som han er blevet opereret for og hans forældre er medindlagte og deltager i størst mulig omfang i plejen af ham. Planen er, at han i dag skal aftrappes fra den medicin, der støtter hans blodtryk og fra respiratorbehandlingen. 
 
På stue 11 ligger en ældre mand, som i mange år har lidt af en lungesygdom, hvilket har medført, at han i nat er blevet lungetransplanteret. Familien er ved hans side og har stort behov for information og omsorg. 
 
På stue 17 ligger en yngre kvinde, som er blevet opereret for et aortaaneurisme. Det er 4. postoperative døgn, og hun er nu så frisk at hun kan udskrives til kirurgisk sengeafsnit i dag.  
 
Specialet er spændende, idet jobbet rummer et bredt repertoire af intensive behandlingsteknikker, herunder avanceret respiratorterapi, dialyse, kompleks farmakologisk kredsløbsstøtte, samt mange typer af mekanisk cirkulationsstøtte. Specialet rummer også arbejdet med den grundlæggende sygepleje, herunder varetagelsen af helhedspleje til kritisk syge patienter, hvilket indebærer grundlæggende basal sygepleje, såvel som instrumentel højteknologisk pleje. Vi holder os løbende opdateret på udviklingen indenfor specialet, for at optimere sygepleje og behandling til vores patienter. Endvidere er arbejdet med de pårørende, der naturligt er berørte af patientens svære sygdom, en særlig opgave som er fagligt stimulerende, udfordrende og en vigtig del af det daglige arbejde. 
 
Afdelingens sygeplejersker fortæller hvorfor de er ansat på 4141: 
 
” En fordybelse i én til to patientforløb ad gangen giver et unikt kendskab til den enkelte patient, dennes pårørende og patientens samlede forløb. Jeg kan lide, at arbejdet udfolder sig i et tæt tværgående samarbejde mellem de involverede faggrupper.” 
- Charlotte 
 
”Som forholdsvis ny i afdelingen, har jeg gennemgået et veltilrettelagt introduktionsprogram – det betyder, at min oplæring har været tryg, og jeg føler fortsat, at jeg har backup. Nu glæder jeg mig til, at det bliver muligt at starte intensiv specialuddannelsen.” 
- Pernille 
 
”Der er mange gode faglige udfordringer og altid nyt at lære. Gode kolleger og aldrig to dage der er ens. Der er mulighed for, at man kan fordybe sig i en arbejdsgruppe, gode forslag bliver positivt modtaget og udviklet i afdelingen. Jeg er glad for, at jeg har stor indflydelse på min vagtplan.” 
- Tina 
 
”Efter 3 år er jeg fortsat fagligt udfordret og glædes over den gensidige respekt og tværfaglige sparring.” 
- Maria 
 
Har du lyst til at være med til at pleje vores unikke patienter, så ring eller skriv til os.  
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, eller har du lyst til at besøge afsnittet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anette Benda, tlf: 35456579 eller afdelingssygeplejerske Susan Engelsen, tlf: 35456388.
 
Vi tilbyder følgende:  
  • Et individuelt introduktions- og oplæringsprogram lagt i samråd med dig.  
  • Forløbet strækker sig over 8-12 uger, hvor du vil have faste kontaktsygeplejersker 
  • Fokus på kompetenceudvikling 
  • Et afsnit der er på forkant med sit speciale  
  • Et solidt tværfagligt samarbejde  
  • Et godt arbejdsmiljø med fokus på hinandens trivsel  
  • Stor indflydelse på egen vagtplan med mulighed for ønsker, og arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter (der er også mulighed for 12 timers vagter).  
  • Er du til fast aften eller nattevagt, kan det tilbydes, og ellers er stillingen i blandede vagter 
  • Intensiv specialuddannelse med start indenfor de første 2 år.  
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, bl.a. Dansk Sygeplejeråd.
 
Ansøgningsfrist mandag den 25. juni 2018 kl 12.00.