Jobbet "Distriktssygeplejersker til Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrisk Klinik 1" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Lokalpsykiatrisk Center Randers

Dr. Boulevard 15, 8900 Randers NØ

Dit næste skridt
Spændende job tilbydes i Psykiatrisk Klinik 1 Randers.
 
Psykiatrisk Klinik 1 Randers  søger distriktssygeplejersker til faste stillinger.
 
Pr. 1.9.18 skal Regionspsykiatrien Randers overtage de psykiatriske patienter fra Favrskov Kommune. Vi har derfor brug for erfarne medarbejdere til at løse denne opgave og som hurtigst muligt kan starte i et nyt og spændende job.
 
Psykiatrisk klinik 1 Randers er en del af Regionspsykiatrien Randers.
Psykiatrisk klinik 1 dækker et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere, fordelt over Randers og Favrskov Kommune. Udover dette dækker vi også ældrepsykiatrien for Djursland.
 
Lidt om os
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat. Vi har sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, psykologer, læger og lægesekretærer ansat. Vi går ind for tæt tværfagligt samarbejde.
 
Psykiatrisk klinik 1 varetager:
  • Udredning generelt
  • Udredning og behandling i forhold til affektive lidelser inklusive belastningsreaktioner
  • Udredning og behandling i forhold til ældrepsykiatri (regner med at have et team, der er specialiseret indenfor dette) 
Vi har et spændende speciale, hvor ikke alt er givet på forhånd, og hvor man i tæt samarbejde m pt., pårørende og kolleger får mulighed for at være med til at planlægge behandlingsforløbet.
Vores hverdag er afvekslende og udfordrende, man har en høj grad af indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse. Vi har også flex ordning.
Der er imødekommende kolleger og et tæt tværfagligt teamsamarbejde, ligesom der er supervision.
 
Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der hele tiden foregår forskellige former for kompetenceudvikling i klinikken, det både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til vores funktion. Der er en høj faglighed med medarbejdere, der har mange års psykiatrisk erfaring.
 
Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads, hvor gode ideer er velkomne.
Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager i forhold til dette.
Vi har stor fokus på sikkerheden i klinikken. Der er klare procedurer, for hvordan vi bedst passer på hinanden.
 
Ved ansættelse er der lavet udførligt introduktionsprogram, og der er i oplæringsperioden mulighed for at kunne være 2 på opgaven. Der er mentor- ordning, og der er generelt hjælpsomme og fagligt dygtige kolleger.
 
Klinik 1 har et festudvalg, der arrangerer sociale arrangementer for klinikken nogle gange om året.
 
Der er cykler, leasede biler eller taxa ordning til brug ved hjemmebesøg.
Ud over dette kan vi tilbyde gratis parkering samt billigt medlemskab af sportsforening.
 
Udover psykiatrisk erfaring forventer vi, at ansøger har:
  • Solid viden og erfaring med medicinsk behandling
  • Lyst til at være en del af et team
  • Lyst og evne til at arbejde selvstændigt
  • Gode reflektions-, koordinerings- og samarbejdsevner
  • Robusthed og omstillingsparat
  • Lyst og evne til at deltage i udviklingsarbejde
  • Gerne med specialuddannelse, men ikke en forudsætning for at søge,
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: Ledende sygeplejerske Anette Würtz, tlf 78475410
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d.27.6.18

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale