Jobbet "Anæstesisygeplejerske søges til Mave-Tarm Kirurgisk Operationsafsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Med tiltrædelse 1. august 2018 eller efter aftale, søger vi en anæstesisygeplejerske til Operation Syd 1. Det er en fast 37 timers stilling.
 
Vores afdeling yder anæstesi til  patienter med øvre abdominalkirurgiske lidelser. Desuden ydes anæstesi til forskellige endoskopiske procedurer for abdominalkirurgiske  og lungemedicinske patienter, samt anæstesi til interventionsradiologi.

Vi er pr. 1. juni 2018 flyttet til nye omgivelser, og er i en spændende, sjov og udfordrende proces i forhold til at finde os til rette med nye arbejdsgange og arbejdsfællesskaber. Vi har i øjeblikket vagtfælleskab med Bedøvelse og Operation Nord, som dækker ortopædkirurgi, øre-næse- hals-kirurgi samt akut skadestuearbejde.  I sensommeren får vi et vagtfællesskab sammen med nedre mave-tarm kirurgi, Urologi, gynækologi, samt plastikkirurgi.
 
Med lands- og landsdelsfunktion inden for såvel de kirurgiske specialer som det anæstesiologiske speciale stilles der store krav til dine faglige- og handlemæssige kompetencer.
 
Vi har en personalegruppe, som henvender sig til dig, der søger faglige udfordringer, kompleksitet og stor variation i arbejdsdagen. Sammen med stor fokus på det faglige synes vi, at vi har plads til at passe på hinanden og have det sjovt. Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb i tæt samarbejde med afdelings anæstesilæger.
Vi sætter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er meget optagede af det gode samarbejde i operationsteamet, og på hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration fra hinanden i den fælles opgave omkring patienten.
 
Vores forventninger til dig er, at du
 • har erfaring med anæstesi og gerne til akutte og komplekse patienter
 • har mod på nye udfordringer
 • er positiv, motiveret og udadvendt
 • har gode samarbejdsevner
 • er omstillingsparat og fleksibel
 • har en høj grad af selvstændighed
 
Det, vi kan tilbyde dig, er
 • et struktureret introduktionsprogram over to måneder
 • at vagterne kan bestå af lange dagvagter, aftenvagter og vagter med efterfølgende rådighed fra vagtværelse
 • afvekslende arbejdsdage med elektive/akutte operationer
 • meget variabel intensitet omkring akutte opgaver som akut kirurgisk og medicinsk kald, hjertestop kald samt interne transporter m.m.
 • medarbejdersamtaler årligt
 • engagerede kollegaer, som repræsenterer en bred vifte af erfaringer og kompetencer
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. Opgiv venligst 1 – 2 referencer.
 
Yderligere information ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen på 4025 5728 eller på annroeij@rm.dk.
 
Ansøgningsfristen er den 24. juni 2018. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 26, 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.