Jobbet "Sygeplejerske med klinisk vejlederfunktion" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt

Vi har en ledig fast stilling som praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra 1. August. Stillingen er på enten 32 eller 37 timer og med arbejdsweekend i 12 timers vagter hver 4 uge.  

 

Medicinske Senge A uddanner både sygeplejestuderende på 1, 2. og 6. semester, samt er uddannelsessted for SSA elever i deres sidste praktik.

Du skal bidrage til at sikre den pædagogiske og koordinerende planlægning og gennemførelse af uddannelsesforløbene. Dertil sikre at praktikforløbene afvikles i overensstemmelse med kravene i studieordningen. Afgørende for os er at du aktivt tager del i at understøtte og videreudvikle det allerede gode læringsmiljø i afdelingen.

Du vil blive en del af det medicinske netværk for praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker i Medicinske Sygdomme og få mulighed for pædagogisk supervision og sparring med en uddannelseskonsulent tilknyttet afdelingen.  

Om medicinske Senge A

Medicinske Senge A er en spændende afdeling, der danner rammen for behandling, pleje og rehabilitering inden for familie- og ældresygepleje. Vores dagligdag bygger på et stort samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere, samt et stort tværfagligt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger.

Vi kan således tilbyde dig:

 • Fælles refleksion for sygeplejestuderende på 6 semester.
 • En administrativ dag om ugen til fordybelse af f.eks.: Uddannelsesforløb, fælles introduktion og refleksion og opsamling omkring de enkelte studerende samt til support til vores motiverede praktik vejledere i afsnittet.
 • En mentor inden for det medicinske netværk.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af uddannelsen af sygeplejestuderende.
 • Tæt samarbejde med vores elevansvarlige SSA.
 • Et selvstændigt og udviklende arbejde.
 • Spændende arbejdsopgaver med mange samarbejdspartnere.
 • Oplæringen og introduktionsprogrammet tilrettes individuelt med afdelingssygeplejersken og din mentor i afdelingen.
 • Dagligt tavlemøde med tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til arbejdsopgaver, kvalitet og forbedringer samt her tilrettelægger vi den enkelte geriatriske patients forløb.
 • Struktureret teamtræning med fokus på individuelt faglig udvikling.
 • Vi vægter vores trivsel meget højt i afdelingen og vi er gode til at arranger sociale arrangementer og vi har det godt med hinanden. 

 Vi forventer at du:  

 • Har faglige ambitioner og brænder for den pædagogiske del af sygeplejen.  
 • Motiveres af at understøtte kollegaerne i den daglige kliniske vejlederrolle.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt og er god til at planlægge eksempelvis praktikforløb.  
 • Er empatisk og kan støtte og vejlede vores studerende og elever.
 • Arbejder anerkendende og har gode kommunikationsevner 
 • Kan motivere kollegaerne til praksisnær refleksion
 • Har et godt humør og har mod på udfordringer.  
 • Sikre at formelle rammer og krav i studieordninger overholdes.

Spørgsmål: Du er meget velkommen til at høre mere hos afdelingssygeplejerske Charlotte Frisesdahl, 7636 2101. Charlotte Frisesdahl Charlotte.Frisesdahl@rsyd.dk

Du kan få mere at vide om Sygehuset og afdelingen på:  

  http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295

 

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30