Jobbet "Sygeplejersker søges til Intensiv Øst" er udløbet

Region Midtjylland

Intensiv

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger sygeplejersker til Intensiv Øst til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.

Intensiv Øst har både voksen- og børneintensivpatienter. Voksenintensivspecialet er hovedsaligt hjerte-, lunge- og kar samt infektionspatienter med multiorgansvigt. Børneintensiv modtager børn i alderen 0-15 år med multiorgansvigt, ARDS og andre sygdomme (cancer, infektion, neurologi etc.). Sygeplejen i børneintensivspecialet er karakteriseret ved et tæt samarbejde mellem forældre og det tværfaglige team, og der ydes en høj grad af støtte til den kriseramte familie. Både børne- og voksenintensivspecialet tilbyder avanceret respiratorbehandling, ECMO og dialysebehandling.

Intensiv Øst har normering til 13 voksen- og to børneintensivpladser, og til september tilføres yderligere otte voksenintensive pladser i forbindelse med udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag på Palle Juul-Jensens Boulevard.

Vi søger sygeplejersker til begge specialer. Som sygeplejerske i Intensiv Øst vil man blive tilknyttet og oplært i enten børne- eller voksenintensivpatienter, men man må forvente at få kendskab og kompetencer i begge specialer på sigt.

Vi ønsker, at du
 • har specialuddannelsen i intensivsygepleje, eller har lyst til på sigt at gennemføre uddannelsen
 • har erfaring med et eller flere af vores specialer
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • har lyst til at være en del af en personalegruppe på 120 sygeplejersker
 • søger spændende og højt professionelt arbejde, samt tør udfordres i din sygepleje
 • kan lide at træffe beslutninger i et tæt tværfagligt samarbejde, også når det er hektisk
 • kan trives i et højteknologisk miljø med fokus på patienten og de pårørende
 • vil være med til at videreudvikle vores høje sygeplejefaglige standard
 • ønsker at arbejde intenst med både den ekspressive og den instrumentelle sygepleje

Vi tilbyder dig
 • et veltilrettelagt teoretisk og praktisk oplæringsprogram ved vores introduktionsansvarlige sygeplejersker, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger, og du vil de første 6-8 uger være udenfor normeringen
 • engagerede, fagligt kompetente kolleger
 • en meget afvekslende hverdag med mulighed for at opnå kontinuerlig kompetenceudvikling inden for flere specialer
 • tilbud om kollegial støtte og supervision i de vanskelige patient- og pårørendeforløb. Det kan foregå dels med tilbud fra afdelingspsykolog, præst og tværfaglig debriefing
 • løbende tilbud om undervisning.
 • et afsnit i kontinuerlig udvikling med muligheder for at være en ambitiøs aktør i fremtidens intensive sygepleje.
 • en arbejdsplan, som er en kombineret ønskeplan i "Min Tid" og individuelle aftaler baseret på dialog

Er du interesseret i at vide mere inden, du sender din ansøgning, så ring med henblik på uddybning af annonceteksten eller besøg os. Du kan ringe til afdelingssygeplejerske Marlene Bendixen på 3091 0757 eller Maren Petersen på 3091 1156.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.