Jobbet "Afdelingslæge til Radiologisk sektion, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

En afdelingslægestilling er ledig til besættelse pr. 1.oktober 2018 eller efter aftale i Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingen er med vagt, hvor der foruden det almindelige vagttillæg gives et lokal aftalt tillæg pr. afholdt vagt. 

 

Stillingen er med funktion i det Thoraco-abdominale team med mulighed for rotation til UL og Muskuloskeletal team såfremt det ønskes. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med interesse for og erfaring indenfor thoracoabdominal radiologi incl. konf. og specielt thoracoabdominal CT, UL og evt. abdominal MR. 

 

Ansøgere med andre faglige profiler end ovenfor beskrevet opfordres ligeledes til at søge stillingen, som i givet fald vil være på vagtbærende vilkår. 

 

Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af 3 sektioner: 

• MR Forskning 

• Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital 

• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

 

Forskning i FBE er afgjort en mulighed, såfremt dette ønskes. Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen med tilknytning til det thoraco-abdominale team, som du har interesse for og erfaring med. 

 

Røntgensektionens teams består aktuelt af: 

• Thoracoabdominalt team inkl. CT og abdominal MR  

• PET-CT team 

• Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR 

• Ultralyd-team  

• MR-team 

 

Radiologisk Sektion har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark, som omfatter: 

• 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR 

• 4 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner 

• 1 PET-CT 

• 3 SPECT-CT 

• 10 UL  

• 12 Konventionel RTG 

 

Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover. Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – aktuelt ca. 100 publikationer årligt. Samlet set er vi ca. 350 ansatte, hvoraf radiologisk sektion udgør den største gruppe. 

 

Der er ansøgningsfrist den 25.juni 2018 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27/6 eller 28/6. For de rigtige ansøgere er vi indstillet på at imødekomme god løn og gode ansættelsesvilkår. 

 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk.  

 

Stillingen kan kun søges via det elektroniske link.