Jobbet "Socialmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital søger ledende overlæge" er udløbet

Region Nordjylland

Socialmedicinsk Enhed

Havrevangen 1, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Er du en dygtig leder, kan du motivere og skabe retning, så udbyder vi pr. 01.09.2018 en central stilling som ledende overlæge i Socialmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor du får mulighed for at præge og medskabe udviklingen i en højt specialiseret afdeling. 
 
Opgaven og afdelingen
Som ledende overlæge står du entydigt for afdelingens ledelse. Blandt de vigtigste opgaver er at sikre de socialmedicinske indsatser i de kommunale revalideringsenheder og i kommunernes forvaltning i relation til sygedagpenge,- revaliderings- og førtidspensionssager samt arbejde med specialets strategiske udvikling; visioner og faglige udviklingsmål, også gerne på nationalt niveau. Det er vigtigt, at afdelingen altid er på omdrejningshøjde med den nyeste udvikling indenfor socialmedicin, og at der sikres en god og effektiv kommunikation til både interne og eksterne interessenter og samarbejdspartnere.
Uddannelsen af fremtidige socialmedicinere et ligeledes et centralt fokusområde, og der lægges stor vægt på udvikling og bevarelse af et godt uddannelsesmiljø i afdelingen.
 
Vi tilbyder
 • Mulighed for at præge fremtidens socialmedicinske indsatser i kommunerne
 • En unik chance for at sætte dit aftryk på den lægefaglige udvikling i en velfungerende afdeling
 • Er du stadig på vej i din karriere, tilbyder vi muligheden for en formaliseret lederuddannelse
 
De vigtigste opgaver
 • Ansvar for den samlede drift og funktion for det lægefaglige speciale
 • Ansvar for – i samarbejde med Klinikledelsen og Hospitalsledelsen – afdelingens strategiske ledelse, herunder udvikling af og opfølgning på de strategiske målsætninger
 • Ansvar for – i samarbejde med professoren - specialets faglige udvikling, rekruttering, forskning og innovation, herunder også specialets profilering og branding
 • Ansvar for at sikre et godt og frugtbart samarbejde tværsektorielt internt i regionen, tværregionalt og nationalt indenfor socialmedicin
 • Ansvar for at sørge for, at afdelingen har et godt og velfungerende uddannelsesmiljø for læger under uddannelse
 
Om dig
Du er speciallæge i samfundsmedicin, gerne med forskningsbaggrund, og du brænder for og har lyst til at arbejde med ledelse inden for området. Du er en dygtig kommunikator, har store faglige kvalifikationer og har allerede demonstreret evner til at arbejde innovativt og struktureret. Du er dygtig til strategisk planlægning og håndtering af organisatoriske forandringsprocesser på tværs af faggrupper og specialer, og du har indsigt i såvel regionale og nationale aktiviteter i socialmedicin.
 
Praktisk
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller som en del af ansøgningsprocessen. 
 
For yderligere info:
Klinikchef Lene Birket-Smith, tlf. 97 66 35 80 eller via mail lbbs@rn.dk .
Ansøgningsfrist: 20. juli 2018
Samtaler forventes afholdt i uge 32.

Fakta om Socialmedicinsk Afdeling, AaUH
Socialmedicinsk Afdeling varetager opgaver i forhold til at sikre den socialmedicinske indsats i de nordjyske kommuner og sundhedsvæsenets primære og sekundære sektorer. 
 
Normeringen er:
 • 1 ledende overlæge
 • 1 ledende psykolog
 • 1 professor
 • 1 overlæge
 • 9 speciallæger
 • 3 uddannelsesstillinger
 • 3 uddannelsesstillinger i almen praksis
 • 6 psykologer
 • 4 sekretærer