Jobbet "Speciallæge i intern medicin eller intern medicin og lungemedicin til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder søger en speciallæge i intern medicin eller intern medicin og lungemedicin, gerne med erfaring i bronkoskopi til et 12 måneders vikariat.    
 
Tiltrædelse 1. august 2018 eller efter aftale    
 
Arbejdssted: Sygehus Sønderjylland, Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, med hovedfunktion i Sønderborg. 
 
Sygehus Sønderjylland har funktion på tre matrikler, Specialsygehus i Sønderborg, Akutsygehus i Aabenraa og Daghospital i Tønder. Medicinske sygdomme har ambulant aktivitet på alle tre matrikler. 
 
Vi modtager ca. 5.500 akutte visiterede medicinske patienter årligt og har ca. 7000 ambulante lungemedicinske besøg. Afsnit for Lungesygdomme varetager udredningen af lungecancer og udfører ca. 900 bronkoskopier årligt (incl. EBUS). I afsnittet varetages diagnostik og behandling af lungetuberkulose, svær KOL incl. NIV og hjemme-NIV.  
Der er 18 senge tilknyttet afsnittet. 
 
I Medicinske sygdomme arbejder vi målrettet på at skabe et dynamisk og innovativt fagligt miljø, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, empowerment og inddragelse - og anvender i den sammenhæng den syddanske forbedringsmodel.    
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder består af følgende afsnit:  
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme 
 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme 
 • Medicinsk modtagelse 
 • Medicinsk daghospital Tønder 
 
Afdelingslægen indgår i bagvagtslaget, der er i døgndækket tilstedeværelsesvagt.    
 
 
Vi forventer, at du  
 • er speciallæge i intern medicin eller intern medicin og lungesygdomme 
 • indgår i driften af det lungemedicinske speciale 
 • understøtter en kultur, hvor der lægges vægt på et godt og dynamisk arbejdsmiljø 
 • bidrager aktivt til forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling 
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb    
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen    
 
Ansøgningsfrist er den 25. juni. 2018.    
 
Yderligere oplysninger fås hos:    
 • Specialeansvarlig overlæge Zofia Grzywacz, tlf.7997 3101, Zofia.Helena.Grzywacz@rsyd.dk    
 • Konstitueret ledende overlæge Tomasz Brylski, tlf. 20238150, Tomasz.Brylski@rsyd.dk  
 • Oversygeplejerske Anette Brink, tlf. 2440 4724, Anette.Brink@rsyd.dk