Jobbet "Afdelingslæge i børneortopædi, Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital søger en afdelingslæge med funktion i børneortopædisk sektion til besættelse 01.09.18 eller snarest derefter.  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi med henblik på fase 4 uddannelse i børneortopædi. 
 
Den børneortopædiske sektion ved ortopædkirurgisk afdeling har højtspecialiseret funktion inden for behandling af cerebral parese inkl. osteotomi og artrodese. Afdelingen varetager regionsfunktionen inden for kongenitte hoftedysplasier. Afdelingen varetager herudover almen børneortopædi for en stor del af Region Hovedstaden 
 
Sektionen er en elektiv enhed med 4 operationslejer om ugen, og der forventes udført ca. 400 elektive indgreb årligt. Assisterer også traumesektionen ved behandling af akut børneortopædi. Sektionen har en betydelig ambulant virksomhed, med ca. 2500 nyhenviste pr. år, som også indbefatter eksterne funktioner. Sektionen er normeret til 5 overlæger og 1 afdelingslæge.  
 
Der er et velfungerende fagligt miljø med store udviklingsmuligheder. Ansøgeren skal forvente at indgå i afdelingens forskningsaktivitet. Ansøgeren indgår i sektionens team med mulighed for et selvstændigt ansvarsområde og administrative opgaver efter aftale og interesser. 
Der lægges vægt på samarbejdsevner i tværfagligt regi. 
Der foregår på afdelingen løbende kvalitetsudvikling med optimering af patientforløb i samarbejde med pædiatrisk afdeling.  
 
Ansøgeren forventes at deltage i den løbende revision af afdelingens instrukser samt i undervisning af yngre læger og medicinske studenter.  
Ansøgeren skal indgå i bagvagtslaget på ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre hospital sammen med de øvrige overenskomstansatte overlæger, afdelingslæger og 1.reservelæger. Afdelingslægen forventes at skulle have vagt ca. en gang hver 4. uge.  
 
Ansøgningsfrist 27. juni 2018 kl. 23.59. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30 2018              
 
Yderligere oplysninger om stillingen samt rekvirering af stillingsbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til sekretær Jeanette Bille, tlf. 38 62 23 88 eller overlæge Søren Bødtker 21 29 81 18. 
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk