Jobbet "Afdelingslæge til Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. september 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i pædiatri, gerne med et interesseområde.
Såfremt afdelingslægen ønsker at indgå i en fagområdeuddannelse, vil afdelingen være behjælpelig hermed.   
 
Om stillingen
Stillingen indgår i afdelingens 10-skiftede bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt. Børn og Unge har mange interesseområder bl.a. neuropædiatri, socialpædiatri, allergologi, endokrinologi, infektionspædiatri, nefrourologi, neonatologi, gastroenterologi og akut pædiatri.
Det forventes, at afdelingslægen foruden at varetage funktioner indenfor særlige interesseområder også varetager funktioner indenfor almen pædiatri i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger.
Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det forventes derfor, at ansøgeren indgår i undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Børn og Unge i Viborg er en af Region Midtjyllands fire børneafdelinger. Afdelingen har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske specialer. Børn og Unge har 33 senge og et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt og Børn og Unge på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.   
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Mads Skipper, tlf. 7844 5435.
 
Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 1. august 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33/34.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale