Jobbet "Introduktionsstillinger i Akutmedicin på Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
4 introduktionsstillinger i Akutmedicin med ansættelse pr. 1. august 2018 (eller efter aftale - dog senest 1. november 2018). 
 
Drømmer du om at stå i første række i forhold til modtagelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af den akutte patient?
Så er det nye speciale i Akutmedicin noget for dig. 
 
Vi tilbyder introduktion til specialet med mulighed for personlig udvikling og forskning inklusiv ph.d.-program på en af landets største akutmodtagelser. 
 
Det er vores ambition at skabe en af landets bedste akutmodtagelser hvad angår patientbehandling, uddannelse, forskning og arbejdsmiljø. Vi arbejder allerede med tidsstyrede patientforløb (fremover kaldet ”Akutpakker” i Region Hovedstaden), som sætter patienten i centrum. Det er med til at skabe patientforløb, som er karakteriserede af et sikkert og hurtigt udrednings-/behandlingsforløb med få overgange. 
 
Som yngre læge skal du føle dig tryg ved at være læge for akutte patienter, som ofte lider af flere sygdomme. Vi har fokus på uddannelse og faglig udvikling superviseret tæt af en af vores speciallæger, hvoraf 4 aktuelt har speciallægeanerkendelse i Akutmedicin. Du vil indgå i et team med flere kollegaer i introstillinger samt et stort tværfagligt forskningsmiljø med en professor. 
 
I løbet af de 12 måneders ansættelse på Akutmodtagelse, Hvidovre Hospital får du 3 måneders kontinuerligt ophold i Skadestuen, 3 måneders ophold i Gastroenhedens akutmodtagelse og 6 måneders intern medicin (Akutmodtagelsens sengeafsnit) hvoraf 1 måned er dedikeret Geriatrisk Team. Alle enheder er placeret på Hvidovre Hospital og er vores daglige samarbejdspartnere. Introduktionslæger får tilknyttet en personlig vejleder på alle afdelinger og uddannelsesforløb bliver monitoreret og superviseret af den uddannelsesansvarlige overlæge i Akutmodtagelsen. 
 
På matriklen findes følgende specialer: kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin, abdominalkirurgi, anæstesi/intensiv terapi og ortopædi. Du vil derfor få kendskab til og erfaring med behandling af størstedelen af det akutmedicinske spektrum. Vi sørger for en grundig introduktion til de 3 store specialer nævnt i målbeskrivelsen (Intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi) med hovedvægten på intern medicin. 
 
Vi har speciallæger i front 24/7/365 (tilstedeværelsesvagt) samt velfungerende tværfaglige teams, som styrer flow og logistik i en travl afdeling. Det er vores målsætning, at alle yngre læger arbejder superviseret i Akutmodtagelsen. I 2. halvdel af 2020 tager vi en ny Akutmodtagelse i brug, som bliver indgangsporten for næsten alle akutte patienter til Hvidovre Hospital. 
 
Uddannelsens sammensætning 
Introduktionslæger indplaceres som for- eller mellemvagt afhængig af erfaring. 
 
Ud over det obligatoriske kursus i klinisk vejledning omfatter introduktionsuddannelsen i akutmedicin på Hvidovre Hospital også undervisning i anvendelse af ultralyd, praktiske procedurer og ABCD-gennemgang, medicinsk nødkaldstræning og hjertestopundervisning. Du bliver undervist i triagering, visitation, flowstyring og behandling. AMLS-kursus (Advanced Medical Life Support) tilbydes i løbet af introduktionsstillingen.
 
Vi har formaliseret og skemalagt undervisning af læger ansat i Akutmodtagelsen og anvender tværfaglig simulationstræning/teamtræning som læringsmetodik.  
 
Afdelingen har egen professor med speciel fokus på bl.a. biomarkører ved akutte tilstande. Vi er påbegyndt projekter i både klinisk og organisatorisk forskning relateret til akutmedicin. Der vil derfor være rig mulighed for at deltage i forskning. 
 
Arbejdsområder   
Kerneopgaven for introduktionslægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere samt behandle den akutte patient i tæt samarbejde med afdelingens akutmedicinere. 
 
Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, visitation og flowstyring, kliniske procedurer som fx lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse af den ustabile patient samt vejledning af KBU-læger og medicinstuderende.  
 
Vi forventer at du: 
  • er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt 
  • er engageret og har interesse for de akutte patienter 
  • har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig  
  • kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø 
  • altid sætter patienten først – også i en travl hverdag 
  • trives med en uforudsigelig arbejdsdag 
  • byder dig til, når dagligdagen er presset 
  • deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger samt plejepersonale 
  • altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger 
Introduktionsstilling i Akutmedicin forpligter ikke til videre kontinuation af uddannelsen i Akutmedicin. Der kan heller ikke garanteres et Hoveduddannelsesforløb i specialet, men vi vil sørge for, at du bliver kvalificeret til et Hoveduddannelsesforløb og giver dig kompetencer, som værdsættes højt i alle andre somatiske specialer. 
 
Yderligere oplysninger  
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Akutmodtagelsen/Sider/Akutmodtagelsen.aspx 
 
Du er også meget velkommen til at kontakte overlæge Mario J. Perko som er uddannelsesansvarlig: mario.perko@regionh.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker en forpligtigende rundvisning i afdelingen. 
 
 
Ansøgningsfrist
Torsdag d. 21. juni 2018 - kl. 12.00   
 
Vi forventer at afholde samtaler fredag d. 22. juni 2018   
 
Stillingerne er til besættelse 1. august 2018 eller efter aftale.   
 
Løn og ansættelsesvilkår   
I henhold til aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Lilli Vad Hauge på: lilli.vad.hauge@regionh.dk