Jobbet "Speciallæge/erfaren læge til fastansættelse i akutafdelingen, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Engageret og udviklingsorienteret speciallæge/erfaren læge søges til Akutafdelingen på Slagelse Sygehus

Bliver du grebet af at arbejde med hurtig diagnostisk udredning og stabilisering af den akut syge patient? Vil du arbejde i et team-orienteret tværfagligt, dynamisk og fagprofessionelt miljø, hvor kolleger hjælper hinanden til at sikre patienten det bedste forløb? Så er du den overlæge/afdelingslæge/1. reservelæge, som vi har brug for.

Specialet Akutmedicin er nu en realitet, og derfor søger vi iderige lægekollegaer med interesse for det akutte område, med lysten til at øge fagligheden i afdelingen i almindelighed og hverdagen i særdeleshed.

  • Er du ikke speciallæge endnu, men har et ønske om at blive det, kan vi tilbyde dig mulighed for at blive klar til at søge hoveduddannelsen i akutmedicin forår 2019
  • Er du speciallæge, og har du lyst til at sadle om, for at blive speciallæge i akut medicin, så har du muligheden her. Vi kan nemlig tilbyde dig et 2-årigt fagmodul i akutmedicin
  • Eller måske har du allerede erfaring fra området/fagmodulet og ønsker at videreudvikle dine kompetencer inden for akutmedicinens spændende verden? Dette understøtter vi gerne ved at tilbyde certificering til akutmedicinsk ultralyd, relevante kurser og teamtræning med eksterne undervisere

Vores forventninger

Vi forventer, at du har faglig ildhu og erfaringen til selvstændigt at kunne varetage den akutte patientbehandling og erfaring med at supervisere yngre læger og medicinstuderende.

Du skal være motiveret, åben, omstillingsparat og god til at samarbejde tværfagligt både i afdelingen, men også med det øvrige akutsygehus.

Vi passer godt på hinanden i Akutafdelingen og arbejder hver dag på at sikre den bedst mulige behandling af den akutte patient. Vi ved, at vi er bedst, når tværfagligheden er central. Derfor forventer vi, at du ønsker at være en del af fagligheden og et større fællesskab.

En afdeling i udvikling

Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark.

Vi er den største akutafdeling i Region Sjælland, og har mere end 65.000 kontakter årligt. Vi ca. 250 ansatte, og har 49 akutte sengepladser. Vi udvider vores døgnfunktion for bagvagter og søger et antal overlæger/afdelingslæger/1. reservelæger med tværfaglig og praktisk erfaring inden for de akutte orienterede specialer. Du har derfor en unik chance for at blive en del af vores multidisciplinære team.

Akutafdelingen har egne læger i tilstedeværelses-bagvagt 24/7/365, og ud over vurdering og stabilisering af de indlagte patienter, har vi også ansvaret for vores egen skadestue. Eventuelle manglende skadestuekompetencer vil vi oplære dig i, før du går i vagt, ligesom manglende viden inden for dele af det akutmedicinske fagområde kan styrkes individuelt efter nærmere aftale.

Forskning i fokus

Vi er dybt involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse. Herunder er vi en del af Region Sjællands udviklingssamarbejde med Beth Israel Emergency Department i Boston under Harvard Medical Faculty.

Afdelingen har egen forskningsenhed med voksende aktivitet og gode muligheder for støtte til opstart af forskningsprojekter.

Afdelingen har desuden tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns Universitet.

Gode pendlermuligheder

Med gode togforbindelser til Slagelse station og derefter blot 7 minutters gang, befinder du dig i de nye og moderne rammer i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Der er også gode pendlermuligheder med bil, hvor der kun skal bruges 1 times kørsel fra København til Slagelse sygehus, og parkering er ikke en udfordring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat 01.09.18 eller snarest derefter.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Ansættelsen kræver certificering i Sundhedsplatformen, men har du den ikke, så tilbyder vi den til dig.

Hør mere om os

Hvis du ønsker at høre mere om os eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionschef Hanne Schjøning, 24 60 58 27, hsni@regionsjaelland.dk

Specialeansvarlig overlæge Michael Dan Arvig, mdar@regionsjaelland.dk

eller 1. reservelæge Søs Wollesen, soewo@regionsjaelland.dk (som er i HU- forløb i akutmedicin i et samarbejde med Skåne).

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder.

Ansøgningsfrist 16.07.18

Ansættelsessamtaler 20.07.18

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave