Jobbet "afdelingslæge ved Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Kilnik i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge i Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet med audiologisk funktion opslås hermed til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter. 
 
Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet varetager al diagnostik og behandling indenfor det otorhinolaryngologiske og audiologiske område på både basispatienter samt indenfor det højt specialiserede område. Klinikken er landets største og er fordelt på tre matrikler (Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital) med i alt 72 læger. 
 
Den audiologiske funktion er fysisk placeret på Gentofte og Bispebjerg Hospital og dækker optageområderne Byen, Syd og en del af Midt i Region Hovedstaden. Desuden varetages landsdelsfunktioner. Hørescreeningsenheden for nyfødte og audiologisk udredning af 0-3 årige samt den audiologiske del af cochlear implant-behandling er placeret på vor audiologiske funktion på Gentofte Hospital. 
 
Afdelingslægen forventes primært at indgå i den audiologiske funktion i klinikken placeret på Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital inkl. Østdansk Center for Cochlear Implant, men der er også mulighed for at indgå i andre af klinikkens funktioner afhængig af interesse og kompetencer.. 
 
Afdelingslægen skal være speciallæge i oto-rhino-laryngologi. Audiologisk erfaring ud over speciallægeuddannelsen foretrækkes, men ikke et krav. Afdelingslægen skal være indstillet på at medvirke i udvikling indenfor det audiologiske fagområde, herunder forskning og videreudvikling indenfor indre øre-området. Gode samarbejdsevner, herunder tværfaglige samarbejdsevner, er en forudsætning. 
 
Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik har klinikledelse på Rigshospitalet, men også audiologisk funktionsledelse på tværs af matrikler, hvortil afdelingslægen i faglige og daglige problemstillinger refererer til. 
 
Vi tilbyder et indholdsrigt arbejde på en aktiv klinik med gode muligheder for deltagelse i forskning og udvikling, idet der foreligger formaliseret samarbejde og fælles forskeransættelser med Danmarks Tekniske Universitet. Klinikken har et otopatologisk laboratorium og har desuden 3 professorer tilknyttet. 
 
Stillingen er vagtfri. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist: 27. juni 2018 inden kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtale: forventes inden udgangen af juni måned. 
 
Eller kontakt audiologisk sektionsansvarlig overlæge Michael Bille, tlf.: 3977 3851, mail: michael.bille@regionh.dk
 
 
Rigshospitalet er røgfrit.