Jobbet "SYGEPLEJERSKE søges til Ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Vores kollega skal ind og læse cand.cur.  - vi savner derfor en ny kollega.
 
Vi er et afsnit, der består af en masse forskellige mennesker, der har dét tilfælles, at vi brænder for at arbejde med ældre og de meget komplekse problemstillinger, der følger med det at have en psykisk sygdom kombineret med aldersbetingede somatiske lidelser. 
 
Vi er et team af engagerede og dygtige medarbejdere, og vi prioriterer et højt fagligt niveau i vores pleje af patienterne og i kontakten med de pårørende. 
 
Vi har plads til 14 patienter primært over 65 år – der indlægges til udredning og behandling. Indlæggelsestiden er gennemsnitligt 25 dage, så du vil have mulighed for at følge patienternes udvikling og bedring over tid. 
 
Vi arbejder løbende med forbedringer og kompetenceudvikling. For tiden har vi fokus på arbejdet med kvalitetsmodellen som metode til at højne kvaliteten for vores patienter under indlæggelsen.
 
Vi søger en ny kollega, der sammen med os vil bidrage til det gode patientforløb i primært dag og aftenvagter og hver 3. weekend. 
 
Vil du hellere have en fast aftenvagt, så finder vi også ud af det. 
 
Vi tilbyder: 
 • Et afvekslende job med mange forskelligartede opgaver og afvekslende vagter – vagter, hvor vi løber stærkt og rolige vagter med tid til miljøterapeutiske aktiviteter. 
 • Introduktion og oplæring tilpasset dit erfaringsniveau.    
 • De fysiske rammer der kræves for at udføre den gode sygepleje.  
 • Engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der værdsætter gensidig respekt og en venlig og omgængelig omgangstone, hvilket blandt andet fører til, at mange af vores kollegaer bliver hos os i mange år.  
 • Et afsnit med mulighed for faglig udvikling og direkte indflydelse på pleje og behandling af patienterne. 
 • Supervision og undervisning en gang om ugen. 
Vi forventer, at du: 
 • Har dansk autorisation som sygeplejerske.  
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidigt har gode samarbejdsevner.  
 • Kan udvise konduite, handlekraft og holde hovedet koldt i tilspidsede situationer. 
 • Kan indgå i et team med højt fagligt niveau og engagement. 
 • Kan sætte patienten og dennes pårørende i centrum. 
 • Har lyst til at bidrage til og tage medansvar for et godt arbejdsmiljø. 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er til besættelse snarest muligt eller pr  1. oktober 2018. Du kan vælge om du vil ansættes på 32 – 37 timer ugentligt. 
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR, Yvonne Broen tlf.: 20363215 mail: Yvonne.Broen@regionh.dk
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse.
Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Joan Søjberg Madsen på telefon nummer 51561329 og mailadresse joan.soejberg@regionh.dk.
 
Du er ligeledes meget velkommen til et uforpligtende besøg i afsnittet efter aftale. 
 
Ansøgningsfristen er 13.august 2018, kl. 12.00 Samtaler afholdes løbende. 
 
Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her