Jobbet "Kardiologisk sygeplejerske" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit for Hjertemedicin S1

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Kardiologiske sygeplejersker søges per 1. juli eller efter aftale til fuldtidsansættelse i blandede vagter på sengeafsnit S1.
 
Afsnitsprofil
S1 er et Kardiologisk sengeafsnit med 25 sengepladser. Der er desuden tilknyttet forskellige ambulatorievirksomheder på andre fysiske lokaliteter: Hjertemedicinsk dagafsnit til indkaldte subakutte patienter med hjerteartymi, Atrieflimmerklinikken, Hjertesvigtsklinikken – herunder specialiseret hjerterehabilitering.
I S1 indlægges primært akutte og indkaldte patienter med:
 • Hjertearytmi
 • Hjertesvigt
 • Hjertestop
 • Hjerteklapsygdomme
 • Peri-, myo- og endocarditis
 • Lungeemboli 
   
  Funktionsområde
I Kardiologisk Sengeafsnit, S1 arbejder vi med tildelt patientpleje, og du vil som sygeplejerske få et selvstændigt ansvar for et varierende antal patienter i et mindre team. Som teammedlem varetager du såvel den grundlæggende som højtspecialiserede sygepleje.
I S1 har vi ligeledes den udgående funktion for hjertestopholdet på Aalborg Universitetshospital, og du vil derfor ret hurtigt skulle deltage på kursus i avanceret genoplivning. Endvidere ligger ansvaret for koordineringen af den regionale hjertestopfunktion i S1.
I Kardiologisk sengeafsnit S1 vil du få ca. 50 engagerede og dynamiske kolleger, som er kendte for at have et godt sammenhold. Til afdelingen er tilknyttet en sygeplejerske med ansvar for uddannelse, udvikling og undervisning og en stab af kliniske vejledere, som vi gerne ser udvidet – idet vi har en stor uddannelsesfunktion for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, ambulancereddere m.fl.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende kardiologisk speciale i konstant udvikling
 • Individuel oplæringsforløb med tilknytning af mentor, supervision og deltagelse i kardiologisk grunduddannelse
 • Mulighed for at deltagelse i sygeplejefaglige udviklingsprojekter
 • Engagerede og kompetente kolleger, der gerne vil hjælpe dig med at finde dig tilrette på din nye arbejdsplads
 • 6-8 vagter over 4 uger, som ønskes i ’Min tid’. Det er også muligt at ønske faste vagter 
   
  Vi søger en kollega der:
 • Er klinisk og fagligt engageret
 • Ønsker og evner at dagsordensætte den sygeplejefaglig udvikling
 • Besidder et godt overblik og har lyst til at arbejde med modtagelse, pleje og behandling af akutte hjertemedicinske patienter
 • Trives i en afdeling, hvor hverdagen kan være præget af stor foranderlighed og akutte udrykninger – bl.a. som en del af hjertestopholdet
 • Er engageret, imødekommende af natur og vægter omsorgen for den kritisk syge patient
 • Evner at arbejde såvel selvstændigt som en del af et team 
   
I afsnittet lægges der stor vægt på, at vi har en god arbejdsplads med høj faglighed i et godt tværfagligt arbejdsmiljø. 
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomster og aftaler med Dansk Sygeplejeråd.
Der vil forud for eventuel ansættelse indhentes referencer fra tidligere ansættelser.
Ansættelsessamtale finder sted fredag den 29. juni
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Lone Nørgaard tlf. 9766 4371 / 4074 6282 eller Klinisk afsnitskoordinator Mette Sloth 9766 4510