Jobbet "Har du interesse for psykose? Så søger vi dig til stillingen som vores nye overlæge i psykiatrisk ambulatorium, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Hans Bogbinders Allé 3, 2300 København S

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1/12-2018 eller snarest herefter en speciallæge i psykiatri med særlig interesse for og viden om psykoselidelser.   
 
Vi er en ambulant enhed med 2 overlæger, afdelingslæge, specialpsykolog under uddannelse, psykolog, tværfagligt behandlerpersonale, socialrådgiver og sekretærer.
I perioder har vi uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter. Afsnittets overlæger deltager i undervisning af medicinstuderende. Vi er kendetegnet ved et bredt spektrum af kompetencer, højt ambitionsniveau ift. kvaliteten af behandlingen, målrettede patientforløb, et stærkt tværfagligt samarbejde, en høj grad af selvstændighed blandt medarbejderne, gensidig respekt og ansvarlighed for afsnittets opgaver. 
 
Teamet arbejder aktivt med at fortsætte implementering af Danske Regioners patientforløbsbeskrivelser. Du skal som overlæge derfor kunne uddelegere ansvar og have lyst og evner til at indgå i arbejdet med at planlægge og lede recoveryorienterede, strukturerede forløb med tæt inddragelse af patienter og pårørende. I teamet har vi udarbejdet forløbsstrenge og patientgennemgange, som understøtter en høj faglig kvalitet i behandlingen. Desuden er der fokus på at sikre god kvalitet igennem det daglige arbejde og udviklingsarbejdet. 
 
Vi tilstræber, at du som overlæge ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien også vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde, fx uddannelse og supervision.  
 
Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du som overlæge vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for fagligt og socialt kollegialt samvær med de lægekolleger, der arbejder på Digevej og den øvrige ambulante psykiatri på Gammel Kongevej. Som overlæge har du ikke afsnitsledende funktion, men du forventes at have koordinerende og tværgående ledelsesopgaver i samarbejde med afdelingssygeplejersken og teamkoordinator.  
 
De kliniske opgaver består i: 
• Indledende vurderinger og opfølgende samtaler  
• Psykofarmakologisk vurdering 
• Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende 
• Deltage i undervisning af kolleger og YL 
 
Øvrige opgaver: 
• Sikre kapacitetsstyring i henhold til patientforløbsbeskrivelser 
• Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder både i teamet og i ledergruppen på HBA og Digevej
 
Vi lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Der er gode faglige udviklingsmuligheder med kliniske konferencer, ugentlig intern undervisning og mulighed for uddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Afsnittet har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og godt kollegaskab.  
Vi kan derfor tilbyde en ansættelse i et dynamisk center, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter. 
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen som overlæge er på 37 timer pr. uge. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der indgår vagtforpligtelse i stillingen med døgnbagvagter og/eller speciallægevagt i front. 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Ansøgningsfristen er den 10. august 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 33. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen eller ønsker at rekvirere en stillingsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Signe Welcher Nielsen på mail: signe.welcher.nielsen@regionh.dk eller klinikchef Rene Sjælland på mail: rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 2172 9501. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
   
Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager samt Vesterbro/Kgs. Enghave. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.  
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centeret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende døgnåben akutmodtagelse. Centeret har i år etableret af et nyt team ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ med udadgående funktion til borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp. De åbne døgnafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri. Centeret yder desuden lægefaglig konsulent- og tilsynsfunktion på botilbud i optageområdet samt på Amager Hospital.  Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og på psykoterapeutisk afsnit på Digevej. Derudover er der tre OP-teams (opsøgende psykoseteams) og et OPUS team samt Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.  
Du kan læse mere om centret her