Jobbet "Erfaren kvalitetsudvikler til socialområdet" er udløbet

Region Midtjylland

Kvalitet

Tingvej 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vil du gerne udvikle det regionale socialområde?
Har du arbejdet med socialområdet og lyst til at udvikle kvaliteten i tilbuddene til borgere med særlige behov i Region Midtjylland? Og har du en mellemlang videregående uddannelse kombineret med relevant efteruddannelse, alternativt en kandidatuddannelse med erfaring fra det sociale område? – Hvis ja, så er du måske vores nye kollega.
 
Kvalitetsafdelingen i Psykiatri og Social i Region Midtjylland har brug for en ny medarbejder til alsidige opgaver. Du skal blandt andet udarbejde beslutningsoplæg, analyser, gennemføre møder, kvalitetsforbedringsprojekter og styre fælles arbejdsprocesser i en stor organisation. Forebyggelse af magtanvendelser vil være et fokusområde i forhold til denne stilling. Det vil være en fordel, hvis du har flair for tal og lyst til at arbejde med data. Vi har igangsat et arbejde med resultatdokumentation og andre kvalitetsdata fra fagsystemet (Sensum Bosted), som skal formidles ud i vores fælles ledelsesinformationssystem (BI-portalen). Dertil kommer bistand til specialområderne til for eksempel forbedringsarbejde eller til inddragelse af borgere og pårørende.
 
Dine arbejdsopgaver
 • Forskellige opgaver med kvalitetsudvikling inden for udvalgte strategiske udviklingsområder, primært på det specialiserede socialområde
 • Styrke indsatsen for faglig kvalitet herunder at forebygge at borgeren berøres af magtanvendelser
 • At opbygge brug af og analysere kvalitetsdata på socialområdet, og dermed at bidrage til datastyret ledelse og kvalitetsudvikling
 • De fleste opgaver vil skulle løses i tæt samarbejde med de sociale tilbud og relevante ledere
 • Du kan forvente at blive kvalitetskontaktperson for nogle af de otte specialområder, som vore tilbud er organiseret i
Vi kan tilbyde
 • Fremragende kolleger (synes vi selv)
 • Et uformelt miljø, hvor samarbejdsevne og faglige kompetencer værdsættes
 • Et fokus på at omsætte initiativer fra strategisk niveau og ud i praksis
 • Vi har flextid og mulighed for at have en ugentlig hjemmearbejdsdag, hvis det kan passe med opgaverne
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Ønsker til dine kvalifikationer
 • Du har en relevant mellemlang videregående uddannelse, kombineret med efter/videreuddannelse
 • Alternativt har du en relevant kandidatuddannelse kombineret med erfaring fra og lyst til at arbejde med socialområdet
 • Erfaring med projektledelse, udviklingsarbejde, undervisning eller ledelse
 • Viden om kvantitative metoder og interesse for kvalitetsmåling på socialområdet
 • Du er vedholdende og har gennemslagskraft i en stor organisation
 • Du har kørekort
Vi forventer
 • At du har fokus på værdi for borgeren i opgaveløsningen
 • Selvstændig, struktureret og fleksibel opgaveløsning
 • At du indgår i flere teams
 • Metodebevidsthed i arbejdet
 • At du kan håndtere omskiftelighed i opgaver og hverdagen
Hvem er vi?
Psykiatri og Social omfatter de regionale specialiserede sociale bosteder og dagtilbud samt hospitalspsykiatrien i Region Midtjylland. Psykiatri og Social har samlet cirka 5.200 ansatte.  
Vore tilbud er beskrevet nærmere på ps.rm.dk
 
Kvalitetsafdelingen forestår kvalitetsudvikling, forbedringsarbejde og sikkerhed for borgere på det sociale område og for patienter i behandlingspsykiatrien. Vi arbejder eksempelvis med at øge borgerens stemme i organisationen, at forbedre og synliggøre kvaliteten for indskrevne borgere og at udvikle alternativer til anvendelse af magt og tvang. Vi har et engageret miljø, hvor vi støtter hinanden og anvender vores forskelligheder til at udvikle opgaveløsningen og spille hinanden gode.
 
Administrationen i Psykiatri og Social er under omlægning. Den nye administration kommer fra 1. december 2018 til at bestå af seks fagområder, hvoraf det ene hedder Kvalitet og Udvikling. Du vil skulle høre til i Kvalitet og Udvikling sammen med ca. atten kolleger hovedsageligt med en sundhedsfaglig eller samfundsvidenskabelig baggrund. Opgaverne løses tværfagligt og i tæt samarbejde med de øvrige fagområder, blandt andet fagområdet Socialområdets Økonomi og Planlægning.
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest. Kontoret er beliggende på Tingvej 15A i Viborg, men du skal dog forvente også at køre ud til vore tilbud, der ligger spredt ud i hele regionen. Du aflønnes efter gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland.
 
Yderligere oplysninger og tidsfrist
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kvalitetschef Lisbeth Damgaard, der kan kontaktes ved sms på +45 2280 8494 eller på mail til dam@rm.dk, hvorefter hun vil ringe tilbage, dog ikke i uge 29 pga. ferie. Ansøgningsfristen er fredag den 10. august 2018, kl. 12.00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale