Jobbet "2 fysioterapeuter til 1 års vikariater ved Fysio- og Ergoterapien Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien

Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Til Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers, søges 2 fysioterapeuter til et års vikariater pr. 1. oktober 2018. Den ene stilling er på fuld tid, den anden på 33 timer om ugen. De to stillinger er indenfor henholdsvis det mave- og tarmkirurgiske speciale (fuld tid) og det medicinske speciale (33 timer), men vi vægter den faglige fleksibilitet højt og søger derfor to fysioterapeuter, som også kan indgå i arbejde og vagter indenfor andre specialer.
 
Fysio- og Ergoterapien udgør en afsnitsenhed organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling og består af en ledende terapeut, 8 ergoterapeuter, 23 fysioterapeuter og en servicegruppe på 5 personer. Fysio- og Ergoterapien er klinisk undervisningssted for både fysioterapeut - og ergoterapeutstuderende.
Vi har et afsnit med et fagligt udviklende miljø, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsædet. Værdierne ligeværdighed, respekt, troværdighed, åbenhed og dialog er nøgleord i samarbejdet.
 
Fysioterapeuterne er opdelt i to grupper. En gruppe med specialerne: medicin, akut medicinsk modtagelse, intensivt afsnit og børn. Endvidere er der en gruppe med specialerne: ortopædkirurgi, mave- og tarmkirurgi, gynækologi, obstetrik og mammakirurgi. I hver gruppe er der en specialeansvarlig fysioterapeut.
 
Hvis du søger stillingen indenfor det mave- og tarmkirurgisk speciale, vil du blive fast tilknyttet Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit, som vi har et udvidet samarbejde med. Fysioterapeuten er en del af teamet omkring patienterne og vi har stort fokus på tidlig mobilisering, træning af langtidsindlagte svækkede patienter, daglig holdtræning, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt.  
 
Opgaverne for vores nye kollega indenfor det medicinske speciale vil primært være på alment medicinske sengeafsnit. Der vil også være mulighed for forskellige former for holdtræning, fx af hjerte- og lungepatienter.
 
Der vil til begge stillinger, i begrænset omfang, være mulighed for ambulant behandling af øvrige patienter.
 
 Vi forventer en ny kollega
  • med bred fysioterapeutisk erfaring fra somatisk hospital
  • med erfaring indenfor det mave- og tarmkirurgiske speciale, eller det medicinske speciale
  • med erfaring, interesse og motivation for tidlig mobilisering og holdtræning
  • som er stærk i det tværfaglige samarbejde
  • som kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • som kan magte et til tider højt arbejdstempo og et stort arbejdspres
  • som kan screene og prioritere en større gruppe patienter og stadig bevare overblikket
  • som er fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der skal løses
  • som aktivt kan indgå i de sociale fællesskaber og har en god portion humor
 
Børneattest
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold fastsættes iht. gældende overenskomst efter principperne for lokal løndannelse.
 
Du skal være forberedt på, at du kommer til at indgå i vagtberedskabet i weekender og på helligdage.
 
Fysio- og Ergoterapien varetager opgaver i Grenaa Sundhedshus på faste ugedage. Man indgår i denne funktion efter aftale.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos Ledende terapeut Liselotte Batsberg, hos specialeansvarlige fysioterapeuter Elin Hyrum og Anette Hoffensetz, samt hos tillidsrepræsentant Lars Petersen, på tlf. 78 42 19 80.
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. august 2018.
 
Ansøgning skal sendes via link "søg job/send ansøgning"
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 20. august 2018
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale