Jobbet "Fysioterapeut til Fysio- og ergoterapiafdelingen, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Kunne du tænke dig at være en del af et team med fokus på en rehabiliterende tilgang?

Lidt om os

Fysioterapeuterne i afdelingen er organiseret i selvstyrende teams, som omfatter tre spor benævnt akutspor, rehabiliteringsspor og ambulantspor. Derudover er der i afdelingen fælles opgaver i form af specialiseret genoptræning og du vil indgå i weekend- og helligdagsvagter.  

Vi søger aktuelt en fysioterapeut til rehabiliteringssporet, som hovedsageligt varetager opgaver inden for apopleksi fase II og akut geriatri. Du får mulighed for at varetage neurorehabilitering inden for apopleksi fase II og udføre vurderinger af geriatriske patienter. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem terapeuter og plejepersonale. 

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at deltage aktivt i det daglige tværfaglige samarbejde med en rehabiliterende tilgang. Samtidig skal du bidrage til en god patientoplevet kvalitet ved at medvirke til at sikre et sammenhængende forløb og en god udskrivelse i relation til sygehusopholdet. 

Vi forventer vi at du

  • Har dansk autorisation som fysioterapeut
  • Har interesse for rehabilitering inden for geriatri og apopleksi 
  • Tager aktivt del i-  og ansvar for samarbejdet i det selvstyrende team
  • Bidrager aktivt i udvikling af afdelingen

 Du skal kunne bevare overblikket i en travl hverdag, træffe selvstændige beslutninger og indgå konstruktivt og engageret i opgaveløsningen. Det er vigtigt for os, at du er proaktiv og arbejder målrettet med afsæt i egen faglighed. Vi forventer også, at du tager aktivt del i samarbejdet i det selvstyrende team og kvalitetsudviklingen i afdelingen.

Vi kan tilbyde dig

  • Grundig introduktion
  • Ugentlige rationelle klinikker med faglig sparring og videndeling
  • Kompetencestærke, dynamiske kolleger med humoristisk sans
  • Gode træningsfaciliteter

Vi har stort fokus på at sikre den faglige sparring, blandt andet ved rationelle klinikker og anden vidensdeling.

Er du interesseret i at blive vores nye kollega fra 01.09.18 eller snarest derefter, glæder vi os til at høre fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.    

Ansøgningsfrist 12.08.18

Ansættelsessamtaler i uge 33

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.