Jobbet "Afdelingslæge til Ambulatorium for mindre børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Genopslag" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden er ledig til besættelse den 1. november 2018 eller snarest derefter.   
 
Stillingen er det første år tilknyttet Ambulatorium for mindre børn (afsnit B291) beliggende på afdeling Glostrup. Herefter vil der evt. være mulighed for skift til andet afsnit. Dette vil nærmere kunne drøftes ved ansættelsessamtalen 
 
Jobbet   
En spændende stilling på et center hvor kvalitet i udredning og behandling er i højsædet.  
Ambulatorium for mindre børn har højt specialiseret funktion i forhold til komplicerede neuropsykiatriske tilstande og medikamentel behandling af psykiske lidelser hos børn under 6 år.  
Afsnittet modtager børn i alderen 3-7 år til undersøgelse og behandling for ADHD, autismespektrumforstyrrelser, Tourettes syndrom, udviklingsforstyrrelser, OCD, angstlidelser, depression, psykose, tilpasningsreaktioner, tilknytningsforstyrrelse, psykose, samt diagnostisk uafklarede psykiske tilstande. Behandlingen omfatter støttende samtaler med psykoedukation, forældregrupper, terapi og medicin.  
Afsnittet har samarbejde med bl.a. de pædiatriske afdelinger. 
 
Børn som er i behandling med medicin for ADHD følges i det ugentlige ADHD-ambulatorium hvor speciallæge, yngre læge og sygeplejersker samarbejder tæt.  
Afdelingslægen leder i samarbejde med overlægen de kliniske konferencer, har vejlederfunktion i forhold til yngre læger, og vil selv kunne modtage vejledning efter behov 
 
Afsnittet ledes af afsnitsledende overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab.   
 
Vi tilbyder   
En spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og en kultur hvor vi løbende vurderer behovet for forbedringer. Hjørnestenene i arbejdet er: værdi for patienten, høj faglighed, kompetente og tilfredse medarbejdere og effektive arbejdsgange.
  • Mulighed for at være med til at præge organisering og metoder i det daglige arbejde i ambulatoriet  
  • Et højt fagligt miljø, hvor samrating af psykometriske metoder, fælles konferencer og implementering af ny viden vægtes højt 
  • et dynamisk og velfungerende afsnit med dedikerede medarbejdere, hvor det tværfaglige samarbejde er baseret på gensidig respekt og tillid, og hvor vi løbende arbejder med trivsel og arbejdsmiljø. 
Vi forventer  
  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
  • har et højt fagligt engagement 
  • har gode samarbejdsevner  
  • udviser fleksibilitet i opgavevaretagelsen  
  • har interesse for undervisning og supervision   
Ansættelsesvilkår   
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.    
 
I henhold til gældende lovkrav skal der ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.   
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger altid reference, inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansættelsesprocedure   
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i opslaget. 
 
Ansøgningsfrist: fredag den 21. september 2018. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39. 
 
Yderligere oplysninger  
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Tine Houmann på telefon 38640615 og e-mail tine.houmann@regionh.dk, eller klinikchef Nina Staal på telefon 2162 3335 og e-mail Nina.Staal@regionh.dk 
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden på www.psykiatri-regionh.dk.