Jobbet "Uklassificeret reservelæge til Fælles Intern Medicin, Endokrinologisk Afdeling, Medicinsk Enhed" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger en reservelæge til ledig 1-årig uklassificeret stilling i intern medicin til besættelse pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. 
 
Ansøger til stillingen skal have gennemført turnusuddannelsen/den kliniske basisuddannelse, da ansøger skal indgå i mellemvagtslaget.  
 
Endokrinologisk afdeling deltager i behandlingen af indlagte medicinske patienter med endokrinologiske og intern medicinske sygdomme. Afdelingen har en meget stor ambulant funktion primært med fokus på diabetes, osteoporose, thyroideasygdomme og adipositas. Dagfunktionen vil primært være tilknyttet endokrinologisk daghospital, sengeafsnit samt AMA. Hvis man har særlig interesse for endokrinologi, vil der være mulighed for ambulatoriefunktion, hvis ansøger er kvalificeret. 
 
Reservelægen indgår under ansættelsen på Endokrinologisk Afdeling i et 8-skiftet mellemvagtslag i en medicinsk fællesvagt med lungemedicinsk afdeling.  
 
Afdelingen er særdeles forskningsaktiv inden for områderne diabetes, osteoporose og adipositas. 
 
Afdelingen deltager i studenterundervisningen. 
 
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst og ny løn. 
 
Evt. yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Specialeansvarlig overlæge Jens-Erik Beck Jensen, tlf. 3862 5419 eller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Jensen David, tlf. 2324 4871. 
 
Ansøgningen sendes til uddannelsesansvarlig overlæge Trine Jensen David, Endokrinologisk Afdeling, afsnit 541, Hvidovre Hospital, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre eller på mailadressen Anne.Trine.Walther.Jensen.David@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: onsdag d. 25. juli kl. 12. 
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 30-31. 
 
Endokrinologisk Afdeling er en regionens største med ca. 35.000 ambulante besøg.  Afdelingen består af et sengeafsnit, daghospital, ambulatorium samt et forskningsafsnit. 
 
Hvidovre Hospital er en spændende arbejdsplads med mange muligheder for uddannelse og faglig udvikling, og hospitalet er et af landets med forskningsaktive.