Jobbet "Åbent døgnafsnit 2713 i Helsingør søger fysioterapeut pr. 1. oktober 2018 " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt
Brænder du for at gøre en forskel som fysioterapeut i psykiatrien?  
 
Vi søger en engageret fysioterapeut som har lyst til at være en del af vores tværfaglige team på åbent voksenpsykiatrisk døgnafsnit med 16 sengepladser. Målgruppen er hovedsagelig patienter lidende af psykose, depression, angst, krise, misbrug eller personlighedsforstyrrelse. 
 
Psykiatrisk Center Nordsjælland har 3 åbne døgnafsnit i Helsingør, og du vil udover individuelle behandlinger bl.a. varetage gruppebehandling på tværs af afsnittene sammen med 2 andre engagerede fysioterapeuter.  
 
På afsnit 2713 arbejder vi (plejepersonale, læge, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut) tæt sammen om at tilbyde en helhedsorienteret behandling med patienten i centrum og med fokus på mestring af sygdom og hverdagsliv. Vi er i vores arbejde optaget af at skabe en tryg, positiv og medinddragende kultur for såvel patienter, pårørende og personale. Vi arbejder målrettet med udvikling og forbedring af vores arbejde, hvilket giver dig som medarbejder mulighed for at have indflydelse på dit daglige arbejde.  
 
Afsnit 2713 søger en fysioterapeut fra 1. oktober 2018 eller snarest mulig til en stilling på 37 timer ugentligt. Du skal i mindre grad arbejde aften og weekend. 
 
Jobindhold:  
Det fysioterapeutiske arbejdsområde omfatter tilpasset fysisk aktivitet, kropsterapi og genoptræning af den psykiatriske patient. Fysioterapeuten bidrager bl.a. med udredning, individuelle behandlinger og gruppebehandling af forskellig karakter i tæt samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer.  
Du vil desuden blive en del af Psykiatrisk Center Nordsjællands fysioterapeut faggruppe med mulighed for faglig sparring, vidensdeling og deltagelse i udviklingsaktivitet sammen med centrets øvrige 12 fysioterapeuter. 
 
Dine opgaver vil bestå af:  
 • Individuel undersøgelse og behandling målrettet den enkelte patients problemområder fx angst, uro, nedsat kropskontakt, anspændthed 
 • At varetage gruppebehandlinger fx motionsgruppe, B-BAT gruppe i samarbejde med 2 andre fysioterapeuter  
 • At varetage målrettet fysisk aktivitet i og udenfor afsnittet tilpasset patienternes ressourcer og behov fx inaktivitet, rastløshed, overdreven fysisk aktivitet, overvægt, generel de-konditionering 
 • Foretage fysisk funktionsvurdering  
 • Genoptræning ved funktionstab  
 • At deltage i behandlingsplansmøder hvor det er relevant for patienten, i tværfaglig supervision og i faglig udvikling  
 • Relationsarbejde i afsnittet ift. at opnå tillid og samarbejde med patienten  
Vi forventer, at du:  
 • Er uddannet fysioterapeut  
 • Har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller brænder for at få det  
 • Ser fysioterapeutiske muligheder i et travlt åbent døgnafsnit i samarbejde med patienter og pårørende 
 • Er orienteret i de nyeste fysioterapeutiske behandlingsmetoder og ønsker at udvikle dig fagligt 
 • Varetager psykoedukation i samarbejde med andre fysioterapeuter 
 • Er ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner  
 • Kan engagere dig både mono- og tværfagligt 
 • Ønsker at bidrage til faglig udvikling og forbedringer 
 • Har et grundlæggende IT-kendskab og gerne kendskab til Sundhedsplatformen 
 • Tager ansvar for et fælles godt arbejdsmiljø 
Vi tilbyder:  
 • Grundig introduktion 
 • Et afvekslende arbejde med mulighed for faglig udvikling 
 • Ugentlig tværfaglig supervision i afsnittet  
 • Månedlig monofaglig supervision i Helsingør og fagligt forum med andre fysioterapeuter fra PCN 
 • Inspirerende mono-og tværfagligt samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer 
 • Et udviklingsorienteret miljø  
 • Deltagelse i udviklingsdage  
Ansøgningsprocedure: Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rikke Hove på tlf. 38 64 34 70 eller udviklingsfysioterapeut Anette Klahr på tlf. 38 64 30 30/29 99 78 61. 
 
Ansøgningsfristen er den 8. august 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33. 
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket herunder