Jobbet "Nu mangler vi kun 2 sygeplejersker - også gerne nyuddannede. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Er du nyuddannet og har lyst til at starte din karriere i psykiatrien, så har du muligheden her. 
 
Vi tilbyder: 
 • uddannelse og oplæring i afsnittet med erfarne kollegaer  
 • mentorordning 
 • faglig vejledning og supervision   
Vi har brug for dig som har, eller dig som gerne vil have en uddannelse i kognitiv adfærdsterapi.   
 
Du skal samtidig have du lyst til være med til at starte et nyt åbent afsnit med speciale i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans. 
 
Vi søger sygeplejersker til 32-37 timer/uge med weekendarbejde hver 3. weekend (dag/aften) og med tiltrædelse pr. 1.9.2018. 
 
Kort om os: 
Psykiatrisk Center Sct. Hans åbner pr. 1.9. 2018 det åbne afsnit R7, samt et tværgående rehabiliteringsteam.  Afsnittet og det tværgående rehabiliteringsteam er et innovativt initiativ, hvor det forventes at du vil medvirke til at opbygge et tværfagligt rehabiliterings koncept til gavn for patienterne. Afsnittet er beliggende i Bøgehus, en smuk restaureret bygning ved Roskilde Fjord og tæt på Roskilde bymidte. 
 
Det åbne afsnit er et døgnafsnit for 12 retspsykiatriske patienter, hvor den grundlæggende faglige indsats omhandler fokus på domsændring, udslusning og udskrivning til egen bolig. Afsnittet skal have brobyggerfunktion til socialpsykiatrien, med mulighed for individuelle forløb.  
 
Patienterne har mangeartede og komplekse problemstillinger, som betyder at personalesammensætningen er bredt sammensat med læge, psykolog, socialrådgiver, lægesekretær, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotorisk terapeut, musikterapeut, pædagoger,  plejere og recoverymentorer for at imødekomme patienternes behov.  
 
Formålet med en tværfaglig indsats er at udvikle og vedligeholde patienternes færdigheder, og skabe et grundlag for et bedre udgangspunkt, end før patienterne blev indlagt. Patienterne har været indlagt i en kortere eller længere årrække, så en hverdag og et netværk skal ofte reetableres. 
 
Med afsæt i den enkelte patients ønsker og behov, planlægges og koordineres behandlingsindsatsen. Patienten motiveres til at kunne mestre egen hverdag, og med fokus på at forebygge og/eller ændre adfærd i forhold misbrug og kriminalitet. 
 
Det forventes afsnittet modtager patienter fra 1.10.2018. På længere sigt skal erfaringer med en målrettet rehabiliteringsindsats medvirke til inspiration i vores store nye retspsykiatri, som er under opbygning. Den nye retspsykiatri forventes klar til indflytning i 2021.     
 
Vores faglige tilgang:
Vi tager udgangspunkt i principper fra Safe Wards, kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale, rehabilitering og recovery.  Der arbejdes rehabiliterende, med målrettede indsatser, individuelt som gruppebaseret, i tidsbestemt og koordineret form. Indsatsen skal medvirke til at understøtte den enkeltes recovery proces.  Vi arbejder systematisk med brug af LEAN metoder til udvikling og forbedring af vores arbejdsgange. 
 
Vi tilbyder: 
 • 4 ugers fælles introduktion og personaletræning for både afsnittet og rehabiliteringsteamet 
 • Ugentlig supervision og faglig vejledning 
 • Ugentlig træning af forebyggende intervention ved tvangssituationer, deeskalerings teknikker og kommunikation, pålægning af bælter samt træning af greb i akut situationer.  
 • Løbende undervisning i psykopatologi, kognitiv adfærdsterapi, motivations samtalen, social færdighedstræning, sundhedsplatformen, misbrug, kriminologi samt afsnitsspecifikke behov   
 • Ugentlige personalemøder samt årlig temadag  
 • Mulighed for at varetage specifikke ansvarsområder som nøgleperson, bl.a. inden for medicin og sygeplejefaglig dokumentation  
 • Mulighed for at komme på 1- årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi  
Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling R har særligt fokus på kompetenceudvikling af alle medarbejdere. Vi nævner få af de kurser og uddannelser som bl.a. prioriteres.
 • 1- års uddannelse i kognitiv adfærdsterapi (grundlæggende) 
 • 1-års uddannelse i kognitiv adfærdsterapi (overbygning) 
 • Efteruddannelse i retspsykiatri 
 • Special uddannelsen i psykiatri  
Vi søger sygeplejersker: 
 • Med kortere-/eller længerevarende erfaring med at arbejde med mennesker med psykisk sygdom 
 • Med kognitiv uddannelse eller uddannelse i den motiverende samtale, eller interesse for at tilegne sig viden herom 
 • Gerne erfaring med rehabiliterende behandlingsindsats 
 • Gerne har erfaring med tværsektorielt samarbejde 
 • Kan se sig arbejde reflekteret i et tværfagligt team, lære af andre og formidle sin monofaglige viden og erfaring 
 • Har gode kommunikations og samarbejdsevner, som skal bringes i spil i forhold til både patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere i øvrigt 
 • Har måske erfaring med undervisning af patienter, individuelt eller i gruppe  
 • Har lyst til at arbejde opfindsomt og er interesseret i at være med til at skabe noget helt nyt i en evidensbaseret praksis 
 • Har ønske om løbende kompetenceudvikling 
Vi er tre ledere af sengeafsnittet og rehabiliteringsteamet – Pia er afsnitsledende sygeplejerske, Pernille er ledende ergoterapeut og Helle er overlæge. Ledelsesmæssigt vægter vi at være anerkendende, samarbejdende og tydelige i vores ledelsesstil. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø med forebyggelse af konflikter, suppleret med regelmæssig supervision og løbende kompetenceudvikling, som naturlige elementer.  
 
Vi ønsker en kultur, hvor du bidrager med tanker og ideer, og kan fungere i processer, der ikke altid får den ønskede effekt. Vi bygger vejen mens vi går, og der er mange veje til ROM ….  
 
Arbejdstid  
Der arbejdes i tidsrummet 07.00-23.00, og hver 3. weekend. Enkelte arbejdstider er forskudt eksempelvis 11-19, for at tilgodese patienternes døgnrytme. Er du mest til arbejdstid i aftentimerne er det en mulighed. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:   
Pia Birkegaard 2946 8554,
Pernille Behnke 2944 9011,
Helle Nerdrum 2160 3217 
 
Ansøgningsfrist er fredag den 20.7.18 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 24.7.18
 
I forbindelse med ansættelse, skal vi indhente 2 referencer, hvoraf den ene bør være fra nuværende nærmeste leder.