Jobbet "Sygeplejerske til spændende stilling i Børneklinikken i Juliane Marie Centret" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Børneklinikken søger pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter en ny kollega til en fast stilling på 32 timer ugentligt i skiftende vagter eller en sygeplejerske til et barselsvikariat ligeledes på 32 timer ugentligt i skiftende vagter.  
 
Børneklinikken varetager behandlingen af børn i alderen 0-16 år. Klinikken har 27 heldøgns senge, et dagkirurgisk afsnit og et ambulatorium. Børneklinikken varetager behandlingen af børn inden for fem forskellige kirurgiske specialer som er plastikkirurgien (læbe- ganespalter blandt andet), ortopæd kirurgien, øre-, næse-, halskirurgien, tand- mund- og kæbe kirurgien samt øjenkirurgien. Indenfor læbe- ganespalte kirurgien har klinikken landsdelsfunktion.  
 
Børneklinikken tager professionelt hånd om hver enkelt patient og familie og arbejder målrettet på, at skabe de bedst mulige patientforløb med udgangspunkt i den patient- og familiecentrede pleje.  
 
Din oplæring vil tage udgangspunkt i de sygeplejefaglige opgaver der relaterer sig til klinikkens specialer og du vil over tid blive oplært i alle specialerne i klinikken. Du skal derfor være indstillet på, at der er mange forskellige spændende sygeplejefaglige opgaver at lære og en høj grad af kompetenceudvikling som du vil blive en del af.  
 
Som vores nye kollega, vil du blive del af en personalegruppe der brænder for at udføre sygepleje af høj faglig kvalitet. At arbejde med børn er altid en stor gave og stiller høje krav til din faglige bevidsthed. Du skal have et brændende ønske om, at gøre en forskel i hvert enkelt patient forløb og se en værdi i at inddrage og integrere forældrenes viden om deres barn.  
 
Den kirurgiske sygepleje retter sig mod at skulle håndtere sygepleje opgaver som har en kompleksitet der kræver en stærk tværfaglig indsats. Der er patienter som er kroniske og opereres flere gange igennem deres opvækst og andre forløb er kortvarige og kontakten til barnet og familien strækker sig blot over nogle enkelte timer til et par dage.  
 
Dine kommunikative evner og måden at formulere og vejlede børn og forældre styrker dine formidlingskompetencer fordi tiden med familierne i nogle forløb er kortvarig. Inden for læbegane specialet vil du få indsigt i hvorledes amning og ernæring er områder der fylder meget. Det stiller krav til din viden om hvordan du vejleder og i samarbejde med kirurgerne finder en løsning til hvert enkelt barn. Det ortopædkirurgiske speciale rummer almen ortopædi med også tumor og traume patienter samt børn som gennemgår langvarige operationer, her er smertebehandlingen et stort fokus område. Vi samarbejder derfor tæt med børnesmerteenheden omkring smertebehandlingen af de kirurgiske børn.  
 
Fælles for alle patientforløbene i Børneklinikken er en stærk og tæt tværfaglig samarbejdskultur med kirurger, sekretærer, pædagoger, anæstesiologer og andre med tilknytning til patientforløbene internt på Rigshospitalet som eksternt.  
 
Det vil være en fordel, at du har erfaring indenfor et af ovenstående specialer, eller tidligere har arbejdet på en pædiatrisk afdeling. Din introduktion og oplæring vil naturligvis tage højde for dine tidligere erfaringer og skabe grundlag for en vedblivende faglig kompetenceudvikling.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ønsker du yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Trine Spiegelhauer på telefon 3545 0523.  
 
Ansøgningsfrist den 20. august 2018 kl. 12.00. Samtaler afholdes onsdag den 22. august 2018.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.