Jobbet "Sygeplejerske søges til barselsvikariat til ambulant psykiatri Frederiksberg-Vanløse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nimbusparken 24, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt
Sygeplejerske søges til barselsvikariat til ambulant psykiatri Frederiksberg-Vanløse. 
Tror du på, at patienter kan komme sig og ønsker du at støtte denne proces, så har vi en stilling til dig. 
 
Sygeplejerske søges til FACT-team i Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg-Vanløse, der er en del af Psykiatrisk Center København. Fuld tid eller efter aftale. 
 
F-ACT-modellen (Fleksible Assertiv Community Treatment) er en metode, der tilbyder langvarig psykiatrisk behandling til borgere med alvorlige psykiatriske lidelser. Behandlingen tilbydes, der hvor patienten befinder sig, og ydes derfor både i nærmiljøet og i ambulatoriet.  
 
Tilgangen bygger på recovery, brugerdeltagelse, rehabilitering og tværfaglighed og tilstræber inklusion i lokalsamfundet. 
 
Som sygeplejerske i FACT-team bliver du en del af et center, der prioriterer udvikling og faglighed højt. Vores hverdag er præget af dynamik og arbejdsglæde. 
FACT-teamet er tværfagligt sammensat, og vores målgruppe er voksne over 18 år, som har brug for en tværfaglig indsats i forhold til at kunne mestre sit liv og komme videre med sine drømme og mål. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. En meget stor del af vores arbejde foregår i patienternes eget hjem/nærmiljø, så du skal have en cykel og kunne lide at bruge den i alt slags vejr.  
 
Vi søger en sygeplejerske der: 
 • Har bred klinisk psykiatrisk erfaring 
 • Gerne specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker 
 • Kunne lede et patientforløb 
 • Erfaring med ambulant, opsøgende og udgående behandling.  
 • Samarbejder dynamisk i en tværfaglig gruppe 
 • Møder patienter og pårørende med fokus på respekt, håb og muligheder 
 • Er fagligt engageret, fleksibel og kan lide at have "flere bolde i luften" 
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsfuldt og målrettet 
 • Tager del i udviklingen af et nyt ambitiøst behandlingstilbud 
 
Lidt om opgaverne: 
 • Kontaktperson for en gruppe patienter    
 • Samtaler, hjemmebesøg, udebesøg og netværksmøder      
 • Medicinadministration 
 • Dokumentation i journalen/sundhedsplatformen herunder oplæg til behandlingsplaner    
 • Deltage i kvalitets- og forbedringsarbejde  
 • Indgå i undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende   
 • Indgå i det tværsektorielle samarbejde både i og udenfor huset 
 • Deltage i de fælles opgaver, der er i centret 
 
Vi tilbyder: 
 • En alsidig arbejdsdag med mange spændende opgaver og høj grad af indflydelse på eget arbejde 
 • Supervision indenfor den kognitive referenceramme 
 • Gode muligheder for faglig udvikling  
 • En tværfaglig og erfaren gruppe kolleger med et højt fagligt og socialt engagement, der brænder for patienterne, og hele tiden søger efter at yde den bedst mulige behandling   
 • En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og høj faglighed.  
 • At blive en del af et stort ambulatorium med omkring 44 medarbejdere, herunder en sygeplejerskegruppe på ca. 24, hvor kvalifikationerne er helt i top     
 • Tæt dagligt samarbejde i dit FACT-team.  
 
Har du lyst til at være en del af ovenstående, så send os en ansøgning eller ring for at høre nærmere. Du kan kontakte teamkoordinator Charlotte Birkedal 38643927.  
 
Ansøgningsfrist den 7.8.2018. Vi planlægger at holde ansættelsessamtaler i uge 33-34 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.    
 
Psykiatrisk Center København  
Er Danmarks største psykiatriske center, og er fagligt spændende og forskningsstærkt.. 
 
Optageområdet udgøres af store dele af København og Frederiksberg. Centeret har sengeafsnit, akutmodtagelse, 4 psykiatriske ambulatorier med mange F-ACT-teams, 3 OPUS-teams, affektivt ambulatorium og 2 psykoterapeutiske klinikker på 14 matrikler.  
 
Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk 
 
Og om Region Hovedstadens Psykiatri på onboarding sitet 
 
https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/Sider/default.aspx