Jobbet "Afsnitsfysioterapeut i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, afsnit for hoftenære frakturer" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Jobbet 
Som led i det nationale arbejde med at forbedre forløbet for patienter med hoftenære frakturer, har forbedringsteamet på Herlev og Gentofte Hospital besluttet at forstærke det tværfaglige team med en afsnitsfysioterapeut. 
 
I perioden fra 1. september 2018 (eller snarest derefter) og foreløbigt 1 år frem ønsker vi at afsnitsfysioterapeuten understøtter arbejdet i sengeafsnittet, i gennemsnit 37 timer om ugen.  
 
Stillingen opslås og forankres fagligt i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, men funktionen vil udelukkende foregå i afsnit for hoftefrakturpatienter på 19. etage på Herlev Hospital. Afsnitsfysioterapeutens nærmeste samarbejdspartnere vil således være plejegruppen i afsnittet, og du tilrettelægger sammen med afdelingssygeplejersken arbejdstidens placering indenfor tidsrummet kl. 7.30 og 19.00 på hverdage. 
Afsnitsfysioterapeuten samarbejder desuden med terapeuterne i den centrale terapi om træningsopgaverne i afsnittet. 
 
Afsnitsfysioterapeuten forventes at varetage følgende opgaver, som aftales på daglige, tværfaglige morgenmøder i afsnittet: 
 
Bistå plejen i forflytnings- og mobiliseringsopgaver i forhold til   
 • at komme op at sidde i stol ved alle måltider 
 • at komme til og fra selvtræningsområdet 

Bistå plejen i forbindelse med toiletbesøg og personlig hygiejne  

 • ud fra et træningsperspektiv følges patienten til badeværelset hvor aktiviteten understøttes, ligeledes ud fra et træningsperspektiv 

Bistå den centrale fysioterapi i træningsopgaver 

 • ved behov for 2 terapeuter, individuelt eller på hold 
 • ved at følge op på træningspatienter 

Bistå den centrale terapi og plejen  

 • ved at tilskynde til egen mobilisering og selvtræning 
 • ved at fremskaffe og indstille hjælpemidler under indlæggelse samt bestille midlertidige hjælpemidler ved udskrivelse 
 
Vi tilbyder 
En arbejdsplads hvor vi lægger stor vægt på udvikling og hvor vi til stadighed søger at øge kvaliteten i opgaveløsningen. Vi prioriterer tværfaglighed, samarbejde, værdibaseret ledelse og kompetenceudvikling højt. 
En grundig introduktion til afsnittet samt til de terapeutfaglige principper, der ligger til grund for terapeuternes indsats i afsnittet. 
Tæt samarbejde med plejepersonalet i hoftefrakturafsnittet samt et stærkt fagligt fællesskab med dine kollegaer i Ergo- og Fysioterapien. 
 
Vi forventer at du 
 • arbejder selvstændigt og tager ansvar for opgaveløsningen indenfor de beskrevne rammer  
 • har relevant klinisk erfaring med arbejdet på et hospital særligt med akutte ortopædkirurgiske patienter. 
 • udviser respekt og nærvær overfor patienterne, dine kollegaer og dine samarbejdspartnere 
 • er interesseret i tværfagligt samarbejde og har en positiv indstilling til forandring, da arbejdsdagen kan være uforudsigelig  
 • har en engageret og professionel tilgang til dine arbejdsopgaver  
 • er en glad og positiv person  
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsterapeut Inja Toustrup på telefon 3868 2672, afdelingssygeplejerske Anne Mørup Mellergaard på telefon 3868 9366 eller assisterende afdelingssygeplejerske Cathrine Toftedal Dall på 38684636.
 
Du kan læse mere om afdelingen på: www.herlevhospital.dk og om den nationale indsats vedr. hoftefraktur på: www.kvalitetsteams.dk 
 
Ansøgningsfristen er den 17. august 2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 23. august 2018.  
 
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.