Jobbet "OVERLÆGE IDRÆTSKIRURGI MED SÆRLIGT FUNKTIONSOMRÅDE INDEN FOR HOFTEARTROSKOPI" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
En stilling som Overlæge på Idrætskirurgisk Enhed M51, Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, er ledig til besættelse 1. september 2018 eller hurtigst muligt herefter.  
 
Idrætsenheden på Bispebjerg Hospital er landets største inden for idrætskirurgi og -traumatologi. Den har højt specialiseret funktion indenfor idrætskirurgi (multiligamentkirurgi i knæ, menisk- og brusk-transplantation, korsbånds- og bruskkirurgi hos børn samt trochleaplastik), og regional funktion inden for bl.a. hofteartroskopi. Desuden varetager Idrætsenheden artroskopisk behandling i skuldre, thoracoscapulærled, sternoclavikulærled, albuer, knæ- og ankelled, samt åben og skopisk behandling af bindevævsskader.
 
Idrætsenheden består af 11 speciallæger (1 professor, 6 overlæger og 4 afdelingslæger). Der foretages ca. 2000 idrætskirurgiske indgreb og ca. 10.000 ambulante besøg om året. Idrætsenheden fungerer i tæt tværfagligt og forskningsmæssigt samarbejde med bl.a. Institut for Idrætsmedicin, M81, Fysioterapeutisk Afdeling og Radiologisk Afdeling. Den fungerer som en selvstændig sektion i ortopædkirurgisk afdeling og har egne konferencer, separat uddannelsesprogram og egne ambulatorie- og sekretariatsfunktioner. Den er en del af IOC Research Center Copenhagen. 
 
Enhedens læger er i et vist omfang subspecialiserede, og fokus i den aktuelle stilling er hofteartroskopi. 
 
Vi forventer, at du:
 
• kan udrede og udføre den artroskopiske behandling af medfødte og erhvervede patologier omkring hofte/bækken 
• kan udføre almindelige idrætskirurgiske operationer i skulder og knæ, så som meniskbevarende kirurgi og Bankart repair 
• kan udrede og deltage i behandlingen af avancerede knælidelserer: flerligament læsioner, revisions korsbånd og patella instabilitet 
• er indstillet på teamsamarbejde med de øvrige kirurger i idrætsenheden og ortopædkirurgisk afdeling, samt med yngre læger, sygeplejesker, anæstesipersonale, fysioterapeuter mv.  
• har dokumenteret forskningsinteresse og ønsker at deltage aktivt i forskning  
• er initiativrig, fleksibel og stabil i den daglige klinik og vil bidrage til enhedens trivsel  
• er fagligt ambitiøs og ønsker at udvikle dine egne og idrætsenhedens kompetencer 
• deltager aktivt i uddannelsen på præ- og postgraduat niveau 
 
Vi tilbyder: 
• et fagligt og organisatorisk spændende miljø 
• høj grad af selvstændigt ansvar 
• en travl dagligdag med udfordrende opgaver 
• store muligheder for faglig og forskningsmæssig personlig udvikling 
 
Stillingen er vagtfri, men enhedens læger står til rådighed i forbindelse med udtagning af bindevæv fra donorer. 
 
Afdelingen  
Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af 3 stationære sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang, 2 ambulatorier, en idrætskirurgisk enhed samt en selvstændig idrætsmedicinsk funktion med eget ambulatorie. Der er 300 ansatte, herunder 85 læger.  
Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for fodkirurgi, idrætskirurgi og medicin, alloplastikkirurgi, traumekirurgi og håndkirurgi. Der er årligt 32.000 ambulante besøg og 7300 operationer på afdelingen.  
Afdelingen varetager regionsfunktion inden for fodkirurgi, artroskopisk kirurgi og skulderalloplastik kirurgi, samt højt specialiseret funktion inden for artroskopisk kirurgi.  
Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 3 tilknyttede professorater samt et varierende antal Ph.d. stillinger. Afdelingen publicerede ca. 50 artikler i 2017.  
Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, godt samarbejde og faglig stolthed.  
 
Hospitalet  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende fem år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder for også den ambulante eletive kirurgi på Ortopædkirurgisk Afdeling.  
 
Løn og ansættelse  
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for overlæger.  
 
Ansøgning  
Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 25. juli 2018, kl. 12.00. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler den 22. august 2018.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Henrik Palm på telefon 38 63 51 10 eller enhedsansvarlig Overlæge Torsten Warming 21 29 82 32.