Jobbet "Overlæge til Respirationcenter Syd, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
En stilling som overenskomstansat overlæge ved Respirationscenter Syd (RCS), Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH) er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest herefter.  
 
Om stillingen  
RCS vejleder, behandler og udfører tilsynsfunktion for patienter med kronisk respirationshandicap med baggrund i ikke-pulmonal sygdom (f.eks. ALS og muskelsvind) og uddanner hjælpere til disse. RCS har landsdelsfunktion for disse patienter og planlægger og vejleder som en højt specialiseret enhed både vedr. behandling på hospital og i hjemmet. RCS indgår i et formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst.  
RCS varetager også udredning og behandling af patienter med kompleks søvnapnø  
Overlægestillingen er tilknyttet Respirationscenter Syd med tilhørende funktioner. Såfremt ansøger har specielle ønsker om tilknytning til andre områder på Afdeling V og evt. vagtforpligtigelse, kan dette aftales nærmere med ledende overlæge Afdeling V.  
 
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi, der selvstændigt skal kunne varetage alle funktioner i RCS og Afdeling V.  
Erfaring med behandling af patienter med kronisk respirationsinsufficiens, særligt med hypodynamisk baggrund, er ønskeligt men ikke påkrævet. Oplæring vil finde sted på RCS. Erfaring med respirationsfysiologiske problemstillinger, neurologi og intensiv medicin vil blive anset som særligt kvalificerende.  
Af personlige egenskaber vil der især blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, tålmodighed, teamorientering og fleksibilitet.  

Faglig bedømmelse  
Den faglige bedømmelse af ansøgerne vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller:
  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Organisator/Leder/Administrator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker
  • Professionel  
Ansøger bedes derfor i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.  
 
Vagt  
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.  
 
Undervisning og forskning  
Der lægges vægt på, at ansøger kan dokumentere vedvarende udviklings-, undervisnings- og forsknings-erfaring mhp. at kunne medvirke i uddannelse af tværfagligt personale.  
 
Arbejdssted  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  
For at sikre rationel drift og den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i funktionsområder der ledes af funktionsdriftsledelser og samarbejder tæt med de associerede kliniske afdelinger.  
De kliniske anæstesiafsnit samarbejder især med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er normeret med mere end 125 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger.  
 
Funktionsbeskrivelse kan hentes her
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  
Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.  
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  
 
Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til 
Ledende overlæge Jens Schierbeck  
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitæ indeholdende publikationsliste med angivelse af de ti vigtigste publikationer. Publikationerne rekvireres, såfremt dette måtte ønskes.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos enten  
Ledende overlæge  
Jens Schierbeck  
Tlf. 6541 1723  
 
eller  
 
Specialeansvarlig overlæge RCS  
Michael Sprehn  
Tlf. 2115 3821  

Samtaler vil finde sted fredag den 7. september fra kl. 13.00.