Jobbet "Fysioterapeut til Sikringsafdelingen, Psykiatrien Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Grønningen 15, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Vi søger en fysioterapeut til Sikringsafdelingen

Vi søger en fysioterapeut, der vil trives i et udpræget tværfagligt fagfællesskab med interesse og gerne erfaring indenfor psykiatri og holdtræning samt mod på at kunne arbejde selvstændigt og i et team. Du skal brænde for dit fag, være fagligt velfunderet og skal kunne se dig selv i arbejdet med retspsykiatriske patienter samt udviklingen af den fysioterapeutiske funktion. 

Om Sikringsafdelingen
Sikringsafdelingen byder på nogle helt exceptionelle rammer i forhold til fysisk aktivitet;

herunder træning og særligt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Dette indebærer træningssal med maskiner, idrætssal og udendørs baner.

Sikringsafdelingen modtager patienter fra hele landet, der har retslige foranstaltninger og er person- eller flugtfarlige.

På Sikringsafdelingen arbejder vi efter miljøterapeutiske principper tilpasset afdelingens særlige patientgrupper.

Vi fokuserer på håndtering af patienter med et stort aggressionspotentiale i forhold til at skabe et trygt miljø. Ligeledes arbejder vi med relationsarbejde med udgangspunkt i den psykodynamiske model.

Vi arbejder efter miljøterapeutiske principper tilpasset afdelingens særlige patientgrupper. Vi stiler mod mere Mentaliseringsbaseret Miljøterapi (MBT) således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.

Vi prioriterer sikkerhed højt og vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber tryghed og trivsel for både patient og personale. Vi ønsker kontinuerligt at udvikle fagligheden til den komplekse psykiatriske patient indenfor de givne rammer. Vi vil derfor lægge vægt på, at du som ansøger vægter høj faglighed og har lyst og evne til faglig udvikling.

Afdeling for Retspsykiatri
Sikringsafdelingen hører under Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland.
Afdeling for Retspsykiatri består af den højt specialiserede Sikringsafdeling med tre afsnit á 10 senge samt tre lukkede regionale afsnit. SL8 med 14 pladser, SL10 med 12 pladser og SL11 med 12 pladser samt Retspsykiatrisk Opsøgende Team. 

Tværfaglighed
Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde og medarbejderstaben omfatter bl.a. læger, psykologer, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere, plejere og sikkerhedsmedarbejdere, sekretærer. Som fysioterapeut har du et tæt samarbejde med alle faggrupper.

Vi prioriterer sikkerhed højt og vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber tryghed og trivsel for både patient og personale. Vi ønsker kontinuerligt at udvikle fagligheden til den komplekse psykiatriske patient indenfor de givne rammer. Vi vil derfor lægge vægt på, at du som ansøger vægter høj faglighed og har lyst og evne til faglig udvikling.

Rammer for stillingen

Som fysioterapeut på Sikringsafdelingen deltager du i de tværfaglige fora, der er i afsnittene.

Opgaverne er blandt andet at afdække patienternes fysiske ressourcer, genoptræning af immobile, inaktive patienter og mobilisering af sengeliggende patienter.

Tilrettelægge og gennemføre individuel og gruppebaseret fysioterapeutisk behandlingsforløb. Deltage i arbejdet med at nedbringe tvang ved hjælp af fysioterapi og varetage holdtræning.

Derudover er opgaven at undervise og vejlede det øvrige personale og patienter i kropslig forståelse.

Vi forventer

 • Høj faglighed
 • Lyst og interesse for at arbejde med retspsykiatriske patienter
 • Pædagogisk evner samt evne til at samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Lyst og evne til at medvirke til udviklingen af fagligheden i afsnittene
 • Kunne bevare overblikket samt handle etisk korrekt, også i pressede situationer
 • Besiddelse af etisk, humanistisk og ufordømmende holdning

Vi tilbyder

 • Planlagt introduktion over 14 dage
 • Ugentlig supervision og psykofysisk træning
 • Mulighed for at arbejde i en afdeling, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt
 • Et godt og konstruktivt samarbejde med mange faggrupper
 • En spændende stilling med mulighed for at præge afsnittenes faglige udvikling
 • Mulighed for deltagelse i relevant efteruddannelse, kursers og i den forbindelse afdelingens egen sikkerhedsuddannelse

Se yderligere beskrivelse af Sikringsafdelingen på www.regionsjaelland.dk
 

Yderligere informationer

Stillingen er ledig pr. 01.10.18 og er på 37 timer i fast dagvagt.

Vil du vide mere om stillingen eller lave aftale om et uforpligtende besøg i Retspsykiatrien, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Lindegaard, mfli@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 26.08.18

Ansættelsessamtaler 05.09.18

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.