Jobbet "Medarbejdere til nyt lukket retspsykiatrisk afsnit SL9, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Psykiatrien Vordingborg

Fællesvej 6, 4200 Kalundborg

Dit næste skridt

Retspsykiatrien udvider sengekapaciteten

Vi har nu mulighed for at åbne det fjerde sengeafsnit i Retspsykiatrien, Region Sjælland.

Med åbning af det fjerde afsnit har vi nu fuld kapacitet i retspsykiatrien og ser meget frem til at kunne imødekomme behovet for behandling af retspsykiatriske patienter i passende rammer.

Vi åbner sengeafsnit SL9 i Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Slagelse, og søger derfor kompetente og motiverede medarbejdere til at være med til at opbygge afsnittet samt videreføre kulturen og fagligheden i retspsykiatrien.

 

Afdeling for Retspsykiatri

Afdeling for Retspsykiatri er en del af Psykiatrien i Region Sjælland, hvor kompleksiteten og udfordringerne gør afsnittene til noget særligt. Der er særlig bevågenhed i forhold til at opkvalificere personalet og derfor også gode muligheder for efter- og videreuddannelse. Sikkerheden vægtes højt – det er fundamentet for det videre relationsarbejde, der er det bærende element i behandlingen. Vi stiler mod mere Mentaliseringsbaseret Miljøterapi (MBM) således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.

Vi arbejder værdibaseret – alle medarbejdere skal have den samme forståelse for værdierne og håndtering af disse.

Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patienter og personale.

Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland består af det kommende lukkede afsnit SL9 med 12 senge og derudover tre lukkede afsnit; SL8 med 14 pladser, SL10 med 12 pladser og SL11 med 12 pladser samt den højt specialiserede Sikringsafdeling med tre afsnit á 10 pladser. Desuden et Retspsykiatrisk Opsøgende Team.

Patienter er indlagt af undersøgelses-, behandlingsmæssige og/eller sikkerhedsmæssige årsager.

Afdeling for Retspsykiatri modtager således patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.

 

Rammer for stillingerne

Vi søger social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, en psykolog, en fysioterapeut, en lægesekretær, der er åbne for nye kundskaber og nye arbejdsmetoder og har lyst til at udvikle fagligheden og som har:

  • Konstruktiv tilgang til problemløsning
  • Indsigt i psykisk sygdom
  • Respektfuld tilgang til patientbehandlingen
  • God refleksionsevne og besindighed

Ansættelse 01.10.18. Ansættelse jævnfør overenskomster.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Pia Stranges, 29 16 04 38 eller ledende overlæge Per Balling, 93 57 64 05.

Læs mere om Afdeling for Retspsykiatri på www.regionsjaelland.dk eller om den regionale retspsykiatri på facebook.

I anledning af at vi åbner nyt afsnit, vil vi invitere til åbent hus 05.09.18 kl. 13-15, for interesserede ansøgere, dog kun efter tilmelding.

Funktionsbeskrivelse for de forskellige stillinger kan rekvireres.

Ansøgningsfrist 09.09.18

Samtaler i uge 37