Jobbet "Fysioterapeut søges til barselsvikariat på højtspecialiseret døgnafsnit for patienter med svær spiseforstyrrelse, Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center Ballerup søger en barselsvikar for fysioterapeut 34 timer ugentligt tilknyttet døgnbehandlingen i et højtspecialiseret sengeafsnit. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2018.

Døgnafsnit 3 behandler patienter med svær anoreksi, som ofte er langvarig og med høj grad af comorbiditet. Der er plads til 11 patienter med behov for døgnindlæggelse i op til 26 uger fordelt på henholdsvis 7 åbne og 4 intensive sengepladser. Afsnittet arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, social & sundhedsassistenter, psykologer, socialrådgiver og diætist.

Vi tilbyder intensiv miljøterapeutisk behandling, der inddrager alle faggrupper. Overordnet arbejdes med elementer af kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT). Patienterne tilbydes målrettet støtte omkring udslusning og tæt kontakt til relevante støtte- og botilbud.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Fysioterapeutisk vurdering og behandling af patienterne

 • Kropsterapi individuelt og i gruppe (B-BAT)

 • Gruppe med fokus på sund fysisk aktivitet

 • Psykoedukation til patienter og pårørende

 • Deltagelse i tværfaglig behandlingskonference og teammøder

 • Deltagelse i miljøaktiviteter f.eks. måltidsstøtte og hviletid efter måltider

Om højt specialiseret sengeafsnit

På PC Ballerup er samlet 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning, klinikbaseret forskning og stærkt fokus på gode overgange. Det samlede spiseforstyrrelsesområde har et stort psykoterapeutisk ambulatorium, et dagsafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser.

Denne stilling giver mulighed for specialiseret oplæring og sparring vedrørende behandling af spiseforstyrrelser. Samtidigt er det et afsnit i stor forandring grundet en større fusionsproces. Vi søger derfor en kollega som vil være med til at udvikle afsnittet og skabe gode, sammenhængende patientforløb.

Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder løbende med forbedringer, hvor du som medarbejder har stor indflydelse.

Vi tilbyder:

 • Faglig sparring og specialeoplæring

 • Tæt samarbejde i tværfagligt team

 • God og grundig introduktion med relevant oplæring

 • Ugentlig undervisning og supervision

 • Monofaglige møder

 • Mulighed for fleksible arbejdstider

 • Mulighed for at præge og tage del i udviklingen af et specialiseret behandlingstilbud til patienter med svær spiseforstyrrelse

Vi søger en fysioterapeut som:

 • har psykiatrisk erfaring

 • har interesse i arbejdet med patienter med spiseforstyrrelser

 • har erfaring med B-BAT

 • er udadvendt, engageret og fagligt dygtig

 • er psykisk robust, rolig og tydelig

 • kan holde hovedet koldt i pressede situationer

 • har gode samarbejdsevner i det tværfaglige team, men er tryg ved at arbejde selvstændigt

 • kan agere rollemodel ved måltider

Ansættelsesvilkår

Stillingen er et vikariat på 34 timer om ugen til besættelse fra d. 1. oktober 2018 i 6 mdr. frem - med mulighed for forlængelse. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen og afsnittet fås ved henvendelse til afsnitsledende psykolog Birgitte Hartvig Schousboe på tlf. 40 13 87 20 eller ledende terapeut Anne Grete Friis Hansen på tlf. 20 36 04 79.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 23. august 2018 kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted Mandag d. 27. august 2018