Jobbet "Visionær specialeansvarlig overlæge for endokrinologien på Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Hermed opslås stillingen som specialeansvarlig overlæge ved Medicinsk Enhed, Endokrinologisk sektion, Amager og Hvidovre Hospital (AHH), ledig til besættelse per 01.12.2018 eller efter aftale. Vi søger en specialeansvarlig overlæge, der kan stå i spidsen for vores endokrinologiske gruppe af speciallæger og gennem denne gruppe sikre, at vores kerneområder og specialfunktioner fortsat udvikler sig. 
 
Om endokrinologien 
Endokrinologien har et sengeafsnit med aktuelt 23 senge. Specialet er under fortsat udvikling og omfatter udover traditionelle endokrinologiske ambulatorier, en række særlige specialiserede funktioner og tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen. 
Afdelingen varetager endokrinologi på hovedfunktionsniveau og har bl.a. regionsfunktion for behandling af sjældne osteoporoseformer og bariatrisk kirurgi.  
Endokrinologien har omfattende international forskningsaktivitet med et større antal PhD studerende indenfor diabetes og osteoporose.   
 
Om afdelingen 
Endokrinologisk sektion er en del af Medicinsk Enhed, der varetager områdespecialefunktioner indenfor kardiologi, endokrinologi og lungemedicin på matriklen i Hvidovre. Palliativ Enhed er en del af lungemedicinen.  
Kardiologien omfatter tillige den kardiologiske sektion på Amager matriklen. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 3 specialeansvarlige overlæger, 2 professorer samt 34 overlægestillinger, 4 afdelingslæger samt 48 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb indenfor alle tre specialer. 
 
Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og endokrinologi eller i intern medicin: endokrinologi. Der lægges vægt på en bred faglig profil, gode leder- og samarbejdsevner, forskningskompetence, og ikke mindst en personlighed med naturlig energi og autoritet. 
 
Opgaver    
Den specialeansvarlige overlæge skal være en inspirerende og nytænkende leder for speciallæger og yngre læger. Væsentlige opgaver vil være udvikling af den ambulante funktion og aktivitet samt bidrag til Nyt Amager og Hvidovre Hospital.  Den specialeansvarlige overlæge skal endvidere kunne indgå i et konstruktivt tværfagligt samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse om udvikling og drift samt med den ledende lægesekretær vedrørende administrative arbejdsgange. Den specialeansvarlige overlæge vil være overordnet ansvarlig for den faglige kvalitet af den endokrinologiske behandling. Den specialeansvarlige overlæge vil i samarbejde med afdelingsledelsen have personaleansvar for lægegruppen, herunder ansvar for medarbejdersamtaler med speciallægerne.  
Den specialeansvarlige overlæge er sammen med den sygeplejefaglige ledelse ansvarlig for:   
Driftsmålstyring, herunder overholdelse af udrednings- og behandlingsgaranti. 
Forskning, faglig udvikling og kvalitetsudvikling.       
Planlægning, styring af ressourcer og kapacitet indenfor specialet.               
Varetagelse af specialets uddannelsesforpligtelser i samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge, professorer og lektorer.            
At medvirke til løsning af fællesopgaver indenfor det medicinske område. 
 
Den specialeansvarlige overlæge samarbejder med afdelingsledelsen og øvrige mellemledere i Medicinsk Enhed, ledelsen af Akutafdelingen, hospitalsdirektionen og primærsektoren om at styrke og videreudvikle sammenhængende patientforløb. Den specialeansvarlige overlæge indgår i det kliniske lægefaglige arbejde med endokrinologisk diagnostik og behandling.  
Det forventes at overlægen deltager i forskning og kvalitetsudvikling. Afdelingen deltager i studenterundervisningen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med organisationsaftalen mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger.  
Overlægen indgår i en ca 8 skiftet weekendtjeneste med stuegang i sengeafsnittet. Stillingen er ikke forbundet med vagtforpligtelse.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge, dr. med Steen Andersen, steen.andersen.03@regionh.dk, tlf 3862 0550 eller professor, overlæge, dr. med Sten Madsbad sten.madsbad@regionh.dk, tlf 3862 2291. 
 
Motiveret ansøgning med beskrivelse af de 7 lægelige kompetencer fremsendes online via linket senest 3. september 2018.