Jobbet "Fysioterapeut til Psykiatrisk afdeling i Vejle, "De særlige pladser" " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Stillingen er ledig fra den 1. oktober 2018 eller efter aftale.

 

Ugentligt timeantal på 37. Stillingen er i dag-aftenvagt med vagt hver anden weekend.

 

Den 1. marts 2018 åbnede Psykiatrisk Afdeling Vejle et sengeafsnit med 15 pladser til særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, der er udfordret på deres sociale færdigheder herunder aggressionsforvaltning og samtidig kan have et misbrug. Afsnittet etableres med baggrund i en lovændring vedrørende særlige pladser.

Alle patienter visiteres via et visitationsforum til frivillig indlæggelse. Indlæggelsestiden forventes at vare fra 3-6 måneder. Indlæggelsen er i tæt samarbejde med patienternes hjemkommune med henblik på fortsat at udvikle og stabilisere patientens funktionsniveau efter udslusningen.  

 

Vi tilbyder:

 

 • individuel oplæring
 • mentor ordning
 • meget engagerede kolleger funderet i 9 specialer
 • enestående mulighed for at være med til at udvikle et sengeafsnit til patienter med dobbeltdiagnoser, svære sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd
 • udvikling og styrkelse af samarbejdet med Region Syddanmarks 22 kommuner

 

Vi forventer, at du:

 

 • er autoriseret fysioterapeut
 • tager medansvar for udviklingen af konceptet for de særlige pladser
 • kan håndtere at normalitetsbegrebet er bredt
 • evner at sætte dig ud over dine egne regler og normer i samarbejdet med patienter og pårørende
 • ansvarlig og samvittighedsfuld
 • har evnen og viljen til at gøre en forskel for patienter, pårørende og kolleger
 • efterlever gældende retningslinjer og værdigrundlag for Region Syddanmark
 • omstiller og tilpasser dig svarende til de kontinuerlige organisatoriske forandringer i Psykiatrien i Region Syddanmark herunder Den Syddanske Forbedrings Model
 • har it-kompetencer på bruger niveau
 • har erfaring fra psykiatrien, men det er ikke et ubetinget krav

 

Yderligere oplysninger

 

Funktionsleder Hanne Kristiansen på mobil 4023 7643

 

Ansøgningsfrist: den 23. august kl. 23.00

Jobsamtaler: den 29. august 2018