Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for klinisk medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold til Institut for Klinisk Medicin

Ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en 3-årig stilling som klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold i Institut for Klinisk Medicin ledig til besættelse i perioden 1. september 2018 til og med 31. august 2021.

Stillingen er en deltidsstilling med henblik på varetagelse og tilrettelæggelse af klinisk rejseholds opgaver.

Klinisk rejseholds primære opgave er at bidrage til udvikling og forbedring af kliniske ophold i intern medicin og kirurgi på bachelor- og kandidatdelen af medicinuddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hvert semester besøger klinisk rejsehold en lang række hospitalsafdelinger, som modtager medicinstuderende i klinisk ophold mhp. gennem oplæg og evaluering af besøgene at forbedre udbyttet af de kliniske ophold for de medicinstuderende.

Klinisk rejsehold består p.t. af 3 medlemmer og 1 studentermedhjælper. Medlemmerne af klinisk rejsehold består af dedikerede kliniske lektorer med tutorerfaring. Herudover er en række medicinstuderende tilknyttet klinisk rejsehold ift. afvikling af de enkelte afdelingsbesøg. Arbejdet som klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold foregår i tæt samarbejde med institutledelsen ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Arbejdsomfang

Den kliniske lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold ansættes i en stilling svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats B). En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau.

Kvalifikationskrav hos IKM

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på, at den pågældende har haft beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

Den kliniske lektor med funktion som formand i klinisk rejsehold aflønnes svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats B). En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 50.916. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

• Motivation for ansøgning
• CV og publikationsliste, se retningslinjer her
• Dokumentation forsknings- og undervisningserfaring, download skema her
• Støtteerklæring fra afdelingsledelsen, download skema her

Ansøgning mv. skal sendes via hjemmesiden www.jobportal.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest den 24. august 2018. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesproces

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For yderligere information om stillingen kan institutleder Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@sund.ku.dk, ved Institut for Klinisk Medicin kontaktes.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
  ikm@sund.ku.dk
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2018
 • Quick-nr.
  356216
 • Ansøgningsfrist
  24-08-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
  ikm@sund.ku.dk
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2018
 • Quick-nr.
  356216
 • Ansøgningsfrist
  24-08-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold til Institut for Klinisk Medicin"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.