Jobbet "Klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold til Institut for Klinisk Medicin" er udløbet

Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for klinisk medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Dit næste skridt

Ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en 3-årig stilling som klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold i Institut for Klinisk Medicin ledig til besættelse i perioden 1. september 2018 til og med 31. august 2021.

Stillingen er en deltidsstilling med henblik på varetagelse og tilrettelæggelse af klinisk rejseholds opgaver.

Klinisk rejseholds primære opgave er at bidrage til udvikling og forbedring af kliniske ophold i intern medicin og kirurgi på bachelor- og kandidatdelen af medicinuddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hvert semester besøger klinisk rejsehold en lang række hospitalsafdelinger, som modtager medicinstuderende i klinisk ophold mhp. gennem oplæg og evaluering af besøgene at forbedre udbyttet af de kliniske ophold for de medicinstuderende.

Klinisk rejsehold består p.t. af 3 medlemmer og 1 studentermedhjælper. Medlemmerne af klinisk rejsehold består af dedikerede kliniske lektorer med tutorerfaring. Herudover er en række medicinstuderende tilknyttet klinisk rejsehold ift. afvikling af de enkelte afdelingsbesøg. Arbejdet som klinisk lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold foregår i tæt samarbejde med institutledelsen ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Arbejdsomfang

Den kliniske lektor med funktion som formand for klinisk rejsehold ansættes i en stilling svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats B). En 30 timers klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/ klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau.

Kvalifikationskrav hos IKM

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på, at den pågældende har haft beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

Den kliniske lektor med funktion som formand i klinisk rejsehold aflønnes svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats B). En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på kr. 50.916. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

• Motivation for ansøgning
• CV og publikationsliste, se retningslinjer her
• Dokumentation forsknings- og undervisningserfaring, download skema her
• Støtteerklæring fra afdelingsledelsen, download skema her

Ansøgning mv. skal sendes via hjemmesiden www.jobportal.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest den 24. august 2018. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesproces

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For mere information kan den ordførende professor for fagspecialet kontaktes. Kontaktoplysninger findes her.

 

Ledige stillinger fordelt på fagspeciale:

Anæstesiologi

·         Bispebjerg Hospital: 2 stillinger, sats C.

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C.

·         Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C.

·         Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C.

Børne- og ungdomspsykiatri

·         Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Hillerød: 1 stilling, sats C.

·         Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik – Holbæk: 1 stilling, sats C.

·         Psykiatrien Region Sjælland – Roskilde: 1 stilling, sats C.

Dermato-venerologi

·         Bispebjerg Hospital: 3 stillinger, sats B (subsidiært 6 stillinger sats C).*

·         Gentofte Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Gynækologi og obstetrik

·         Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Hvidovre Hospital: 2 stillinger, sats C.

·         Nordsjællands Hospital – Hillerød: 3 stillinger, sats C.

·         Rigshospitalet - Juliane Marie Centret: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).
Intern medicin

·         Slagelse Sygehus – Medicinsk Afdeling: 1 stilling, sats C.*

* Bemærk at stillingen kan søges af alle intern mediciske specialer.

Intern medicin: endokrinologi

·         Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

·         Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Nordsjællands Hospital – Frederikssund: 1 stilling, sats C.

·         Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*

·         Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: hæmatologi

·         Herlev Hospital: 2 stillinger, sats C.

·         Rigshospitalet – Finsencentret: 1 stilling, sats C.

Intern medicin: kardiologi

·         Amager Hospital: 1 stilling, sats C.*

·         Nordsjællands Hospital – Hillerød: 1 stilling, sats C.

·         Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Rigshospitalet – Hjertecentret: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: lungesygdomme

·         Gentofte Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

·         Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: nefrologi

·         Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*

*Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Intern medicin: reumatologi

·         Frederiksberg Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C)..*

·         Gentofte Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B)*

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Kirurgi

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Holbæk Sygehus: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Rigshospitalet – Abdominalcentret: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Klinisk farmakologi

·         Bispebjerg Hospital: 2 stillinger, sats C.

Neurokirurgi

·         Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).*

·         Rigshospitalet – Neurocentret: 2 stillinger, sats C.

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Neurologi

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Rigshospitalet – Neurocentret: 1 stilling, sats C.*

* Ansættelsesperioden er 01-08-2019 til 31-01-2024.

Oftalmologi

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 3 stillinger, sats B (subsidiært 6 stillinger sats C).

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Glostrup: 2 stillinger, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Ortopædisk kirurgi

·         Bispebjerg Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).*

·         Herlev Hospital: 3 stillinger, sats C.

·         Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Hvidovre Hospital: 3 stillinger, sats C.

·         Sjællands Universitetshospital – Køge: 1 stilling, sats C.

*Ansættelsesperioden er 01-01-2019 til 31-01-2024.

Oto-rhino-laryngologi

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret: 2 stillinger, sats A.

·         Rigshospitalet – HovedOrtoCentret – Gentofte: 1 stilling, sats A.

Patologisk anatomi og cytologi

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats C.

·         Hvidovre Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).

Psykiatri

·         Psykiatrien Region Sjælland – Roskilde: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Psykiatrisk Center Amager: 1 stilling, sats C.

·         Psykiatrisk Center Frederiksberg: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

·         Psykiatrisk Center Sct. Hans: 1 stilling, sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

Pædiatri

·         Herlev Hospital: 2 stillinger, sats C.

·         Næstved Sygehus: 1 stilling, sats B.

·         Sjællands Universitetshospital – Roskilde: 2 stillinger, sats B (subsidiært 4 stillinger sats C).

Thoraxkirurgi

·         Rigshospitalet – Hjertecentret: 2 stillinger, sats C.

Urologi

·         Herlev Hospital: 1 stilling, sats A (subsidiært 2 stillinger sats B).

CAMES

·         1 stilling, sats C.

Cand.scient.san

·         1 stilling, sats C.

Humanbiologi

·         2 stillinger, sats C.

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på www.sund.ku.dk.