Jobbet "Overlæge i Rygkirurgi med forskningstid" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart

Dit næste skridt
Rygcenter Syddanmark, Patienternes Rygsygehus
 
Vi er hele regionens rygcenter, vi har en høj kvalitet i behandlingen og patienterne er glade for os.  
Vi søger en overlæge i Rygkirurgi, der ønsker at være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter.  
 
Vi tilbyder 
 • En nytiltrådt afdelingsledelse der ønsker medarbejder inddragelse i udviklingen 
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed 
 • Skemalagt tid til at være en aktiv del af vores kirurgiske forskningsmiljø 
 • En forsknings aktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk 
 • En stilling uden anden vagt end beredskabsvagt 
 • En stilling med primært degenerativ lumbal rygkirurgi men med mulighed for cervikal kirurgi 
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø 
 • Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence 
 
Vi forventer 
 • En speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi med rygkirurgi som dokumenteret interesseområde 
 • At du behersker lumbal rygkirurgi på et højt niveau og er interesseret i at indgå i den videre udvikling af specialet med en innovativ tilgang 
 • At du har dokumenteret erfaring og evner indenfor forskning 
 • At du ønsker at være en aktiv del af vores kirurgiske forskningsmiljø herunder være vejleder for ph.d. studerende 
 • At du deltager aktivt i afdelingens udvikling - primært i forhold til det rygkirurgiske patientforløb 
 • At du tager medansvar for afdelingens drift i henhold til ansvarsområde 
 • At du har gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 
Om afdelingen 
Rygcenter Syddanmark består af et rygkirurgisk og et rygmedicinsk afsnit. Årligt ser vi 18.000 ambulante patienter heraf 6000 i kirurgisk afsnit hvor der udføres 1200 operationer årligt, størstedelen lumbalt. 
 
Vi undersøger, udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark – dette ud fra en tværfaglig og specialiseret tilgang.  
 
Visionen for Rygcenter Syddanmark er: 
 • Et samlet rygcenter for hele Regionen med fokus på at vedholde den høje kvalitet i udredningen og behandlingen.  
 • Fokus på udvikling, uddannelse og forskning. 
 • Sikre godt arbejdsmiljø. 
 • Være en integreret del og drivende kraft i Sygehus Lillebælt.  
 • Rette kompetence til rette patient til rette tid.  
 
Rygkirurgisk afsnit består af et sengeafsnit, et ambulatorium og et operationsafsnit med dedikerede højtspecialiserede medarbejdere. Vi udfører elektiv og subakut rygkirurgi og har desuden en forskningsenhed med høj forskningsaktivitet. 
Der er et fagligt såvel som organisatorisk samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus samt OUH. 
 
Kvalifikationer 
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.   
 
Yderligere information 
Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til  
Jakob Espesen, Ledende Overlæge, 29727977 eller jakob.espesen@rsyd.dk 
 
Løn- og ansættelse 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Region Syddanmark og Foreningen af Speciallæger (FAS).  
Stillingen ønskes besat 1. november 2018 eller efter aftale 
 
Ansøgningsfrist 
28. september 2018. Der afholdes ansættelsessamtaler den 2. oktober på Vejle Sygehus. 
 
Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt, som er et velkonsolideret sygehus med 3 skarpe profiler Middelfart Sygehus– Patienternes Rygcenter, Kolding Sygehus – Akutsygehus og Vejle Sygehus - Kræft- og specialistsygehus i de store folkesygdomme. Vi er i en positiv udvikling med et ambitiøst mål om at være Patienternes Sygehus med forskning som fundament for excellence i patientbehandlingen. Vi er flere gange kåret som Danmarks bedste hospital af Dagens Medicin. Vi har en årsomsætning på 3,1 mia. kroner. Se Patienternes Sygehus her.