Jobbet "Afdelingslæge til Anæstesiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 11, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Slagelse Sygehus er region Sjællands største akutsygehus, og med virkning fra 01.01.19 fusioneres anæstesiafdelingerne i Slagelse og Næstved ledelsesmæssigt.

Den annoncerede stilling er udelukkende knyttet til Slagelse.

I maj 2018 flyttede gynækologi, obstetrik og pædiatri til Slagelse, hvilket har tilført omkring 1500 gynækologiske operationer og 2000 årlige fødsler, hvoraf en del ender med sectio. Med pædiatrien har vi desuden fået et antal børn, som skal MR skannes under anæstesi. I forbindelse med luftvejshåndtering af neonatale er der et tæt samarbejde med neonatalafdelingen.

På denne baggrund har vi brug for flere erfarne læger, og vi søger derfor en bredt uddannet anæstesiolog, som vil være med til at videreudvikle afdelingen med de nye opgaver og ændrede opgavefordeling.

Afhængigt af ansøgers interesseområde aftales opgave- og ansvarsområde i forbindelse med ansættelsen.

Operationsgangen er omstruktureret i forbindelse med udvidelsen, og der er etableret en større samlet dagkirurgisk funktion med selvstændig opvågningsfunktion. Samlet aktivitet omkring 4000 dagkirurgiske operationer.

Den centrale operationsgang og den dagkirurgisk funktion ligger i samme område, men således at de hver har opvågningsfunktion og personalerum.

Intensiv afdeling har syv pladser og ligger sammen med vores intermediær afsnit, hvor vi har 5 pladser. Visitationen til begge afsnit varetages af intensiv bagvagten.

Slagelse Sygehus har fra maj følgende specialer: kirurgi, karkirurgi (carotiskirurgi og infrarenal karkirurgi), ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri/neonatalogi, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri, klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi.

Ansøgere forventes aktivt at kunne bidrage til afdelingens og fagets udvikling. Evnen til at kunne og ville engagere er en vigtig kvalifikation, ligesom ansøgere i pressede situationer skal kunne samarbejde konstruktivt med relevante samarbejdspartnere.

Afdelingen har to speciallæger og en yngre læge/uddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt, og frem til klokken 20 er der på alle ugens dage desuden en speciallæge på intermediærafsnittet. 

Anæstesiologisk Afdeling på Slagelse ønsker at være et endnu bedre uddannelsessted, og som afdelingslæge ved afdelingen forventes du aktivt at indgå i undervisning og supervision af afdelingens uddannelsessøgende.

Ansøgere vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Ansøgere skal desuden i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Gravesen, 58 55 92 00.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelsessekretær Mette Halling Ørby, 58 55 92 02.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave