Jobbet "Fysioterapeut søges til Neurocenter Østerskoven" er udløbet

Region Nordjylland

Østerskoven: Ledelse og Administration

Amerikavej 46, 9500 Hobro

Dit næste skridt
Fysioterapeut til afsnittet for erhvervet hjerneskade på Neruocenter ØSTERSKOVEN – længerevarende vikariat.
 
Vil du være en del af et tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor vi yder en højt specialiseret døgnbaseret rehabiliteringsindsats til mennesker med erhvervet hjerneskade?
 
Vi arbejder primært med unge med komplekse erhvervede hjerneskader - ind i mellem i kombination med særlige opvækstvilkår eller andre udfordringer.
Vi har 18 års erfaring med neurorehabilitering.
 
Vi arbejder med hele livssituationen og skal bringe borgerne til maksimalt funktionsniveau fysisk, kognitivt, socialt – og i forhold til mestring af daglige færdigheder.
Vi tager udgangspunkt i Affolter, Bobath og Coomps koncepter og den neuropædagogiske tænkning og tilgang.
Vi arbejder med udredning, træning og læring samt udslusning til boform eller egen bolig.
 
Som fysioterapeut skal du:
  • indgå i den tværfaglige udredning og rehabilitering med dine kompetencer og praksiserfaring inden for ABC koncepterne og din erfaring med målgruppen i øvrigt
  • have øje for helhedsbehandlingen og fokus rettet mod det levede hverdagsliv og således arbejde på kropsfunktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau
  • selvstændigt kunne planlægge din arbejdsdag, dine indsatser og opgaver under hensyntagen til afdelingens og kollegers samlede opgaver
  • have evne til selvstændig formidling i den daglige dokumentation, i målsætningsarbejdet, i statusbeskrivelser og på møder
  • have fysisk og psykisk robusthed, evne til at håndtere nye og vekslende opgaver og evne til at reflektere over egen praksis
  • have et godt humør, en positiv tilgang og lyst til at tage fat
  • være indstillet på skiftende vagter – dag/aften samt tjeneste hver 4. weekend. 
Vi tilbyder et afvekslende job med udfordringer og ansvar. Vi arbejder i et tæt tværfagligt miljø med bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, musikterapeut, neurolog og neuropsykolog.
 
Vi stræber efter høj faglighed i et ungemiljø med nærvær og engagement omkring hver enkelt borger og dennes familie.
 
 
Løn ifølge gældende overenskomst.
Stillingen er på 37 timer.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist 70. september 2018 kl. 12.00
Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Hanne Faber 97645654
Om ØSTERSKOVEN: www.oesterskoven.rn.dk