Jobbet "Sygeplejerske som ønsker faglig udvikling søges til Akut medicinsk sengeafsnit for ældresygdomme" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vi tilbyder: 
 
Du vil få særlige kompetencer indenfor nedenstående områder som vil være medvirkende til, at styrke din faglighed og karrieremuligheder:
 • Ernæring og væsketerapi 
 • Smertebehandling samt palliationsbehandling 
 • Tryksår  
 • Urologiske problemstillinger 
 • Demens, delirium og depression 
 • Fald – udredning og profylakse; herunder hjertesygdomme, neurologiske sygdomme 
 • Vurdering af funktionsniveau 
 • Medicin; herunder polyfarmaci 
 • Instrumentelle procedure 
 • Spidskompetence i at arbejde tværfagligt og tværsektorielt 
 • Grundlæggende sygepleje 
 • Kompleks sygepleje 

Hvorfor skal du søge en stilling hos os:  
Geriatri er et bredt medicinsk speciale, der varetager undersøgelse og 
behandling af svækkede, ældre patienter med akutte og komplekse sygdomme samt 
multimorbiditet, polyfarmaci og funktionstab. Vores patienter kommer primært hjemmefra og har grundet akut sygdom haft et funktionstab. 
Geriatri er fremtiden indenfor sygeplejen da der i de kommende år vil være flere og flere ældre, som vil få behov for denne specialiserede behandling.  
Geriatri er kendetegnet ved, at behandlingen varetages af et tværfagligt team og sygeplejen veksler mellem den grundlæggende og komplekse sygepleje. 
Akut syge skrøbelige ældre der indlægges i geriatrisk regi har: 
              Højere overlevelse 
              Mindre funktionstab 
              Større chance for udskrivelse til egen bolig 
Sammenlignet med ældre, der ikke tilbydes geriatrisk intervention. (Cochrane 2011) 
Vi arbejder evidens baseret og du går hver dag klogere hjem fra arbejde fordi vi deler viden og har ressourcerne der skal til for, at søge og formidle ny viden
Vi har fokus på alt det, som kan styrke vores faglighed og i sidste ende sikre en vedligeholdelse af en høj faglig kvalitet i pleje og behandling                                                               
 
 
Om afsnittet: 
Afsnit for ældresygdomme har plads til 18 patienter i sengeafsnittet. Hertil er knyttet et dagafsnit samt en fald- og svimmelhedsklinik. Vi er en del af en stor medicinsk afdeling, som modtager patienter via akut medicinsk modtagerafsnit. Til afsnittet er der knyttet et team af følge-hjem-sygeplejersker.  
 
 
Om stillingen: 
 • 32 -37 timer/ugentligt i skiftende vagter med fast hver 2. eller hver 3. weekend (dit eget ønske) Mulighed for at få indflydelse på egen vagtplan 
 • Med start fra 1. februar eller snarest muligt 
Du er velkommen til at søge stillingen, uanset om du er nyuddannet eller 
erfaren sygeplejerske.  
 
Hvis du vil vide mere eller komme og se afsnittet, er du meget velkommen til 
at kontakte afdelingssygeplejerske Christina Vestergaard tlf.: 3867 3238 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV inden d. 21 december kl. 
12.00
 
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.