Jobbet "Fysioterapeut i opgaveglidning inden for fagområdet skulder- og albuekirurgi, Ortopædkirurgisk Speciale" er udløbet

Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Farsø Sygehus, Aalborg Universitetshospital er en fast stilling på 37 timer som fysioterapeut i opgaveglidning inden for fagområdet skulder- og albuekirurgi, Ortopædkirurgisk Speciale ledig til besættelse pr. 1. november 2018.
 
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Farsø Sygehus består af Ortopædkirurgisk Team OE, Ortopædkirurgisk Team UE, Ryg Team samt Palliativt Team. Vi er 13 fysioterapeuter, 5 ergoterapeuter samt 1 social- og sundhedsassisten­t.  Vi varetager desuden klinisk undervisning for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.
 
Fysio- og Ergoterapiafdelingen er organiseret i medstyrende teams. Den opslåede stilling er tilknyttet fagområdet for skulder- og albuekirurgi og vil få funktion i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Farsø.
Teamet består af 3 fysioterapeuter, der varetager opgaveglidning samt øvrige udrednings- og behandlingsopgaver til patienter med skulder- og albueproblematikker i ortopædkirurgisk regi. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med specialeansvarlig overlæge samt øvrige læger, ergo- og fysioterapeuter og sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, Farsø.
 
Dine primære arbejdsopgaver
 • Forundersøgelser af udvalgte diagnoser
 • Opfølgende kontroller efter forundersøgelse/behandling/operation ved læge
 • Instruktion i øvelser til nyopererede patienter i sammedagskirurgi
 • Instruktion i øvelser til patienter henvist efter forundersøgelse ved læge
 • Inkludere patienter til relevante databaser
 • Vurdering af behov for genoptræning
 • Medvirke til faglig udvikling og forskning i fagområdet 
Din profil
 • Autoriseret fysioterapeut/professionsbachelor med dansk autorisation.
 • Minimum 4 års erfaring med behandling og gerne undersøgelse af ortopædkirurgiske patienter inden for skulder- og albue fagområdet.
 • Gerne uddannet i brug af ultralydsscanning inden for det muskuloskeletale fagområde.
 • Gerne relevant sundhedsvidenskabelig master- eller kandidatuddannelse inden for det muskuloskeletale område med fokus på undersøgelse, udredning og behandling af ortopædkirurgiske patienter.
 • Besidder et bredt fagligt fundament
 • Trives i en travl hverdag fyldt med forandringer og nye udfordringer
 • Har en positiv og åben tilgang til samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Er i stand til at tilrettelægge og varetage sit arbejde selvstændigt
 • Er udviklingsorienteret og ønsker at være med til at præge din arbejdsplads
 • Har et grundigt kendskab til samt mestrer anvendelse af IT 
Vi tilbyder
 • En personalegruppe med stor faglig ekspertise og engagement
 • Et arbejdsmiljø præget af velfungerende samarbejde, såvel internt som eksternt, samt en personalegruppe der arbejder i det værdsættende miljø
 • En grundig introduktion og oplæring
 • En afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver
 • Faglige udviklingsmuligheder i en gruppe af erfarne ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads i stadig forandring
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger, kontakt ledende terapeut Christine Nørgaard, tlf. 25 27 50 62
Samtaler afholdes fredag den 28. september 2018.