Jobbet "Klinisk assistent søges til Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Stillingen som klinisk assistent ved Klinisk Farmakologisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1.11. 2018– 31.10. 2019.
 
Klinisk Farmakologisk Afdeling betjener hele Region Hovedstaden, men er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital. Til afdelingen hører også et laboratorium, der ligger på Rigshospitalet.
 
Stillingsindhold:
Til et konkret forskningsprojekt omhandlende lægemidlers bivirkninger under svangerskabet søges en person med interesse for klinisk farmakologi og obstetrik.  
I projektet anvendes flere forskellige forskningsmetoder, så som epidemiologiske og laboratorie arbejde. Det påtænkes at tre projektor skal indgå som et led i et ph.d.-studie med fokus på rational farmakoterapi under graviditeten.  
Du skal forvente, at deltage i undervisning af medicinstuderende, læger og andre faggrupper. Der lægges også vægt på gode evner for samarbejde, samt loyalitet, åbenhed og robusthed med henblik på løsningen af de foreliggende opgaver.
 
Kvalifikationer: 
  • Interesse indenfor lægemidler og graviditet. 
  • Læge med autorisation til selvstændigt virke. 
  • Erfaring med registerforskning og publikationer indenfor epidemiologi foretrækkes. 
  • Gode IT-kundskaber og vilje til at lære nye IT-systemer er påkrævet. 
  • Flair for dokumentation og systematik. 
 
Klinisk Farmakologisk afdeling: 
Afdelingens kerneværdier er at sikre rationel farmakoterapi for patienten i begge sektorer, og afdelingens hovedopgaver er rådgivning af sundhedspersonale og administratorer vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger, herunder deltagelse i regionalt og nationalt råds- og komitéarbejde på lægemiddelområdet.  Endvidere varetager afdelingen uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi samt forskning, udvikling og efteruddannelse af mange faggrupper inden for rationel farmakoterapi. Afdelingen har landsfunktion af rådgivning ved lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen), rådgiver gravide og ammende om lægemidler, kosttilskud og rusmidler (trygMor.dk) og varetager indberetning af bivirkninger, samt afprøvning af lægemidler i forskningsenheden ZELO. Til afdelingen hører også Medicinfunktionen, der med et team af læger og farmaceuter arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og kvaliteten af det samlede medicineringsforløb i Region Hovedstaden. Et avanceret laboratorium beliggende på Rigshospitalet, der varetager rutine- og forskningsanalyser, er også hørende til afdelingen.
 
Vilkår: 
Ansøger ansættes efter overenskomstmæssige vilkår som klinisk assistent. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, med ansættelsesperiode efter gældende regler i Region Hovedstaden. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen, herunder funktionsbeskrivelse, kan rekvireres ved henvendelse til Jon Trærup Andersen tlf. 38635726  
 
Ansøgning og CV samt relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. sendes elektronisk via nedenstående link.
 
Ansøgningsfrist er den 25. september 2018. Samtaler afholdes i uge 40 2018.