Jobbet "Afdelingslæger" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød 
 
Til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød søges to afdelingslæger per 1.12.2018 eller snarest derefter. 
 
Nordsjællands Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler. Hospitalet flytter i 2022 til et nybyggeri lidt syd for Hillerød.  
 
Afdelingen 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital er en af Region Hovedstadens fire gynækologiske obstetriske afdelinger og har både hovedfunktioner og regionsfunktioner. Optageområdet omfatter 12 kommuner med i alt 508.000 indbyggere. Afdelingen er forskningsaktiv og har i øjeblikket en professor, en deleforsker, en postdoc, ph.d. studerende og prægraduate forskningsårsstuderende foruden de øvrige forskningsaktive lektorer og klinikere. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende og i alle faser af speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt i uddannelsen af speciallæger i almen medicin. Derudover er der et antal sygepleje- og jordemoderstuderende. I både den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) og i regionens trivselsundersøgelser har afdelingen gode resultater. Afdelingen er normeret til 49 læger, heraf en ledende overlæge, 20 overlæger, 9 afdelingslæger og 19 læger i uddannelsesstillinger. 
 
Afdelingen er delt i et gynækologisk og et obstetrisk team. Den aktuelle stilling er tilknyttet gynækologien med funktion i det almene gynækologiske team.  
 
Obstetrisk team varetager aktiviteterne for 4.100 fødsler årligt omfattende:  
Ambulatorium for gravide med sonografer, føtalmedicinere og obstetrikere.  
Akut modtagelse for gravide med ambulante og stationære funktioner. 
Fødegang med 10 fødestuer.   
Barselafsnit og neonatalafsnit hvor mødre kan være medindlagt under obstetrisk behandlingsansvar.  
Tidlig Indsats funktion for sårbare gravide, trombofiliambulatorium, tværfagligt sphinkterambulatorium og ambulatorium for gestationelle diabetikere og svært overvægtige gravide i tæt samarbejde med andre afdelinger på hospitalet. 
Føtalmedicinsk team er en del af obstetrisk team. Der varetages alle former for føtalmedicinske undersøgelser, nakkefoldskanning med risikovurdering, screening for misdannelser ved tidlig og sen gennemskanning, tilvækstskanning, flowmålinger og hjerteskanninger. Desuden genetisk rådgivning og diagnostik (NIPT, CVS og amniocentese).  
 
Gynækologisk team arbejder med specielle indsatsområder omkring: 
Blødningsforstyrrelser med fokus på minimal invasiv kirurgi med blandt andet minihysteroskopi, og operativ hysteroskopi. 
Laparoskopisk adnexkirurgi, laparoskopisk hysterektomi og vaginal hysterektomi. Afdelingen har indført 3D laparoskopi. 
Bækkenbundsklinik med urogynækologisk udredning og behandling af inkontinens og prolaps med minimal care samt operation i specialiseret tværfagligt team. 
Palliativ behandling af patienter med gynækologiske cancersygdomme.  
Fertilitetsklinik med stimulations- og inseminationsbehandling samt IVF/ICSI-behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. 
Klinik for seksuel sundhed. 
 
Operationerne forgår enten ambulant, i dagkirurgisk regi eller på stationært afsnit i optimerede forløb i tæt samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling. 
 
De aktuelle stillinger 
De aktuelle afdelingslægestillinger indeholder dagfunktioner inden for almen gynækologi eller urogynækologi. Afdelingslægen refererer til den ledende overlæge og den øvrige afdelingsledelse. 
 
Kvalifikationer 
Ansøgeren skal:  
Være speciallæge i gynækologi og obstetrik.  
Kunne varetage og udvikle afdelingens almene gynækologiske funktioner sammen med de øvrige læger, herunder også gerne kunne igangsætte og gennemføre videnskabelige aktiviteter.  
Kunne varetage almen gynækologi herunder gerne endoskopisk kirurgi på et højt plan. 
Kunne indgå i afdelingens akutte gynækologiske og obstetriske funktioner herunder vagtfunktionerne. 
Deltage i studenterundervisning og anden undervisning på afdelingen, herunder introduktion og undervisning af yngre læger.   
Have gode samarbejdsevner – også tværfagligt. 
Være engageret og kunne bevare overblikket i akutte situationer. 
 
Arbejdstilrettelæggelse 
Ansøgeren skal indgå i bagvagtslaget i en vagtstruktur med en forvagt og to bagvagter, alle i tilstedeværelsesvagt. Afdelingen har en arbejdstilrettelæggelse med arbejdstid fra 8.00 til 15.24, herefter fortsætter to forvagter og to bagvagter frem til klokken 18.00, mens en forvagt og to bagvagter har vagt fra 17.30 til 8.30.  
 
Løn - og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr. med. Peter Hornnes, mail: peter.jacob.hornnes.01@regionh.dk eller tlf. 4829 3707 eller 4060 6622. 
 
Ansøgning 
Ansøgning vedlagt CV bedes udformet i henhold til de syv lægeroller (https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/laegers-syv-roller) og sendes elektronisk via linket til specialkonsulent Hanne Nielsen senest tirsdag d. 25. september 2018 kl. 12.00.