Jobbet "Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger en reservelæge i uklassificeret forskningsstilling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1. november 2018 en reservelæge i en 1-årig uklassificeret stilling som klinisk assistent. Det er vores mål, at den der ansættes i stillingen, skal deltage i flere forskningsprojekter, som udgår fra Anæstesiafdelingen og samtidig udføre egen selvstændig forskning indenfor forebyggelse af perioperative kardiopulmonale komplikationer. Stillingen har udelukkende forskningsaktivitet og er berammet til 37 timer ugentligt med mulighed for deltid. 
 
Vi søger en selvstændig, dynamisk og ambitiøs læge, der er god til samarbejde, kommunikation og formidling. Det er en fordel, men ikke et krav, at have gennemført anæstesiologisk introduktionsuddannelse. Forskningsprojekterne er indenfor perioperativ oxygenbehandling og kardiopulmonale komplikationer, hvorfor konkret forskningserfaring i disse emner ligeledes er en fordel. 
 
Vi tilbyder en aktiv afdeling med varierede arbejdsopgaver og et godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Vores forskningsenhed er i vækst og har aktuelt omkring 15 tilknyttede medarbejdere og et meget stort nationalt og internationalt netværk. Anæstesiafdelingen består af et anæstesiafsnit, samt et perioperativt afsnit, intensiv terapiafsnit, sterilfunktion, smerteambulatorium og Giftlinjen. Herudover et dygtigt sekretærteam som varetager mange forskelligartede administrative opgaver. 
 
Vores anæstesiafsnit yder årligt omkring 12.000 anæstesier primært til elektiv og akut kirurgisk gastroenterologi og ortopædkirurgi, men også til Videnscenter for Sårheling, Dermatologisk Afdeling, ECT- behandling samt flere andre funktioner. Vi har et tæt samarbejde med Akutmodtagelsen i forbindelse med modtagelse af traumer og akutte medicinske og kirurgiske patienter.  
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Christian S. Meyhoff (22 98 50 42, christian.sahholt.meyhoff@regionh.dk), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 
 
Du kan læse mere om vores afdeling på www.bispebjerghospital.dk 
 
Ansøgningsprocedure: Fristen for ansøgning er søndag den 23. september kl. 23.59. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes 26. – 28. september 2018.