Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til Ambulatorium for større børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden er ledig til besættelse den 1. december 2018 eller efter aftale.    
 
Stillingen er tilknyttet Ambulatorium for børn (afsnit B294) beliggende i Det Ambulante Hus, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby, som er tilknyttet Glostrup-matriklen. Der er samarbejde med de øvrige afsnit i centret, særligt de børnepsykiatriske ambulatorier for samme aldersgrupper på Bispebjerg og i Hillerød.
 
Jobbet   
En spændende stilling på et center, der arbejder med løbende at udvikle en forbedringskultur. Hjørnestenene i denne er: Værdi for patienten, høj faglighed, kompetente og tilfredse medarbejdere og effektive arbejdsgange.  
 
Ambulatoriet er et stort ambulatorium som modtager børn i alderen 8-13 år til udredning og behandling for depression, psykose, OCD, angst, Tourettes syndrom, ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Afsnittet har flere specialefunktioner: Regionsfunktion i oligofreni og i somatoforme tilstande samt højt specialiseret funktion i psykose hos børn og i komplicerede neuropsykiatriske lidelser.  
Ambulatoriet er organiseret i 3 tværfaglige teams, hvor der både er udredning og behandling. Der arbejdes på at forbedringsarbejdet forankres i de enkelte teams.  
Der tilbydes foruden medicinsk behandling også afgrænsede terapeutiske behandlingsforløb samt foretages ved behov supplerende udredninger ift. komorbiditet. 
 
Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab.   
 
Vi tilbyder   
En spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at styrke teamstrukturen og udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.    
 
I ambulatoriet arbejdes der på:   
  • den faglige udvikling af behandlingstilbud, herunder gruppetilbud 
  • løbende at følge nyeste retningslinjer vedrørende medicinsk behandling 
  • et dynamisk og velfungerende afsnit med dedikerede medarbejdere, hvor det tværfaglige samarbejde er baseret på gensidig respekt og tillid 
Vi forventer 
  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
  • Du har højt fagligt engagement 
  • Du har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø   
  • Du udviser fleksibilitet i opgavevaretagelsen  
  • Interesse for undervisning og supervision   
Ansættelsesvilkår   
Stillingen er fuld tid på 37 timer ugentligt og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger eller Foreningen af Speciallæger. 
 
Der skal påregnes at indgå i fælles bagvagtslag med vagt fra bolig. Aktuelt dækkes vagtordningen gennem frivillig ordning.  
 
Bedømmelse af overlægestillinger vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.  
 
I henhold til gældende lovkrav skal der ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.   
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid reference, inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansættelsesprocedure   
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i opslaget. 
 
Ansøgningsfrist: mandag den 24. september 2018. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 efter aftale. 
 
Yderligere oplysninger  
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Simone Rasmussen på telefon 3864 0585 og mail Simone.Rasmussen@regionh.dk eller klinikchef Nina Staal på telefon 2162 3335 og e-mail Nina.Staal@regionh.dk  
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden på www.psykiatri-regionh.dk.