Jobbet "Radiolog/Nuklearmediciner til Nuklearmedicinsk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Afdelingslæge/overlæge ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.
 
Vi tilbyder et spændende job med gode udviklings- og forskningsmuligheder i et velfungerende team.
 
Du har også mulighed for at kombinere stillingen med arbejdsfunktioner ved Radiologisk Speciale og kan på den måde være med til at sammensætte din helt personlige stilling med baggrund i dine interesseområder, og hvad du brænder for.
Der vil således være rig mulighed for at dyrke specielle interesser, herunder udvikle nye områder.
 
Overordnet er Nuklearmedicinsk Afdeling karakteriseret ved høj grad af arbejdsglæde, hvilket til stadighed afspejler sig i medarbejdertilfredshedsundersøgelserne.
 
Uddannelsesmæssigt har vi et rigtigt godt læringsmiljø, hvilket også fremgår af inspektorrapporterne. Det er med til at sikre vores yngre lægekolleger en solid basis- og specialist-uddannelse, og en af dine opgaver vil være at supervisere uddannelseslæger.
 
Som selvstændigt universitetshospital er forskning højt på dagsordenen, og i Nuklearmedicinsk Speciale har vi en meget aktiv, velfungerende og dynamisk Forskningsenhed under ledelse af Specialets kliniske professor.
 
Nuklearmedicinsk Speciale undergår kontinuerligt en modernisering af apparaturparken med bl.a. nye SPECT/CT-skannere, ligesom der arbejdes med etablering af cyklotron, og på sigt anskaffelse af PET/MR-skanner
Specialet er fuldt digitaliseret med avanceret RIS/PACS.
 
Hospitalet og specialet undergår for øjeblikket en organisatorisk ændring, der skal øge hospitalets fokus på det gode, sammenhængende patientforløb.
Nuklearmedicinsk Afdeling har i denne sammenhæng et tæt, bredt og godt samarbejde med alle afdelinger på hospitalet, og samarbejde og dialog på tværs af specialer og faggrænser er en naturlig del af arbejdet.
 
 Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi eller nuklearmedicin med interesse for oplæring i CT. Det forventes, at afdelingslægen foruden at varetage klinisk arbejde, aktivt indgår i forskning, udvikling og uddannelse, herunder supervision og vejledning af uddannelsessøgende læger, afholdelse af konferencer og undervisning.
 
Ansættelsesform
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Bertelsen, e-mail hcb@rn.dk, tlf. 97 66 55 06 eller 29 62 90 81.
 
 I henhold til regionens ansættelsespolitik, vil der vil der forud for en evt. ansættelse indhentes børneattest og referencer.
 
 Ansøgningsfrist:
1. oktober 2018, kl. 12.00.