Jobbet "Fast tilknyttet vikar for overlæge i Lukashuset - Børnehospice" er udløbet

Region Hovedstaden

Sankt Lukas Hospice

Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Lukashuset søger en speciallæge med relevant speciale (fx palliativ medicin, pædiatri eller anæstesi) som fast tilknyttet vikar for overlæge.

Lukashuset har én fastansat overlæge på fuld tid. Herudover bidrager overlæger fra voksenhospice i mindre omfang i Lukashuset og med sparring på tværs. Vikarbehovet kommer primært i ferie og kursusperioder, hvor fremmøde 2-3 gange på en uge og  evt. telefonisk kontakt typisk vil dække behovet, herudover kan der aftales yderligere fremmøde efter aftale Den nødvendige introduktion og oplæring vil planlægges og afholdes afhængigt af erfaring og kvalifikationer.

Lukashuset modtager børn i alderen 0 -18 + fra hele landet, og har fire familieenheder, hvor hele familien indlægges til aflastning og specialiseret palliativ behandling og pleje. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder. Der indlægges børn og unge med livstruende- eller livsbegrænsende sygdomme og behov for specialiserede palliative indsatser. Diagnoserne varierer, men hovedparten af patienterne har neurologiske, metaboliske eller kræftsygdomme.  Det enkelte forløb afhænger af det enkelte barn/unge og der kan være tale om forløb, der primært er af aflastende og lindrende karakter og forløb ved livsafslutning. Hovedparten af de indlagte børn udskrives til hjemmet.

Det er Lukashusets målsætning at tilbyde den bedst mulige behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende børn og unge samt støtte til pårørende ud fra hospicebevægelsens erfaringer og WHO’s definition på ”Palliative care” til børn og unge tilpasset danske forhold.

Vi tilbyder en specialiseret tværfaglig indsats med fokus på symptomlindring af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter. Fx farmakologisk og nonfarmakologisk lindring af smerter, kramper, angst, åndenød, mavetarmproblemer og kvalme. Vi yder kompleks pleje til børn i respirationsunderstøttende behandling. Aflastende og støttende indsatser målrettet søskende, forældre og andre pårørende. Særlige indsatser ved livsafslutning og efter døden. 

Målet er at fremme fysisk og psykisk velbefindende, med fokus på livskvalitet, ved at aflaste forældrene i den daglige pleje og ved at lindre, fx ved lejring, afspænding, massage, oplevelse af vægtløshed i vand, og andre sansestimulerende lindringsformer

Opholdet i Lukashuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet sygt barn. Indsatserne målrettes det syge barn, men i høj grad også søskende og forældre. Disse indsatser består blandt andet af familiestøttende hverdagsaktiviteter, familiestøttende og rådgivende samtaler, netværksstøttende indsatser og undervisning.

I Lukashuset vægtes det tværfaglige samarbejde højt og herudover er der et tæt samarbejde med henvisende børneafdelinger, kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere.

Vi indhenter børneattest på alle medarbejdere 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Charlotte Reinhardt Pedersen på tlf. 3085 2455, chpe@sanktlukas.dk eller hospicechef Thomas Feveile på tlf. 3945 5396 thfe@sanktlukas.dk.

Ansøgning  vedlagt CV bedes stilet og sendt til hospiceleder Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2018 kl. 12.00.

Læs mere på www.sanktlukas.dk