Jobbet "Vikar for afdelingslæge, ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
En 1-årig stilling som vikar for afdelingslæge ved Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse snarest 
 
Stillingen ønskes besat med speciallæge i ortopædisk kirurgi med interesse for håndkirurgi. 
 
Den håndkirurgiske enhed beskæftiger sig både med elektive og akutte patienter, dog med hovedvægt på den elektive funktion. 
Afdelingslægen vil have mulighed for superviseret håndkirurgi. 
 
Speciallægen forventes:  
 
At have rutine i grundlæggende håndkirurgi 
At deltage aktivt i afdelingens forskning 
At deltage i afdelingens kvalitetsarbejde 
At deltage i både den præ- og postgraduate undervisning, udfærdigelse af instrukser og deltage i instruktion af yngre læger, sygeplejepersonale samt ergo- og fysioterapeuter 
 
 
Der lægges vægt på gode samarbejdsevner i tværfagligt regi, da den håndkirurgiske enhed har tæt samarbejde med blandt andet ergoterapien. 
 
 
Den ledige stilling er med bagvagtsfunktion hver 14. weekend samt helligdage. 
Afdelingslægen skal kunne varetage den akutte operative aktivitet, der er forbundet med vagtforpligtelsen inklusive børnetraumatologi. 
 
 
Den nuværende lægenormering består af en ledende overlæge, to professorer, 2 sideordnede overlæger, 23 overenskomstansatte overlæger, en vagtfri forskningsoverlæge, 10 afdelingslæger, en speciallæge i kardiologi tilknyttet hoftefrakturenheden, 14 hoveduddannelsesstillinger, 8 introduktionsstillinger, 16 læger i klinisk basisuddannelse og 5 læger i almen blokstilling. 
 
Ansøgningsfrist: 23. september 2018 kl. 23.00 
 
Ansøgning og CV bedes sendt elektronisk. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretær Birgit Nielsen, tlf. 38622331 eller overlæge Galal Hassani, tlf. 21315762